Monopolpenger fra opposisjonen

Det er sjarmerende hvor raskt tidligere regjeringsparti plutselig har penger til store ekstrasatsinger straks de er i opposisjon. Ifølge Senterpartiets Geir Pollestad (ex statssekretær) ligger det åtte milliarder kroner skjult i en skuff i Samferdselsdepartementet.

I mediene utfordrer han nå lokale ordførere og næringsliv på Jæren til å sikre at Jærbanen får sin andel av disse pengene. Jeg har med iver lett gjennom både skuffer og skap i Samferdselsdepartementet. Jeg har funnet nedstøvede, ubrukte forslag fra byråkratene om bedre organisering av vei- og jernbanesektoren. Jeg har funnet uløste saker om parkeringsregulering og skipsfart. Men ingen hemmelige pengeskap eller sjekkhefter.

Hva er det da som skjer? I oktober var Pollestad med og styrte Samferdselsdepartementet. Han var med og laget Nasjonal transportplan for landet, med varighet fra 2014 til 2023. Ikke på noe tidspunkt snakket regjeringen om at det fløt åtte milliarder kroner fritt rundt i systemet. Tvert imot. I utviklingen av Jærbanen fant Pollestad knapt en krone til investeringer de neste ti årene. Det var rett og slett tomt for penger i hans budsjetter. Pollestad bør slutte å snakke om monopolpenger, en slik debatt løser ingenting.

Jeg kan for min egen del love at Jærbanen ikke skal bli glemt de neste årene. Den er en viktig del av vår hovedinfrastruktur på Jæren. Bedre frekvens og materiell kan bidra til at flere reiser med tog, og derved frigjør plass på et overbelastet veinett. Etter tre måneder med ny regjering har satsingen på både vei og jernbane økt betydelig.

Regjeringens ekstrasatsingen er innrettet spesielt mot vedlikehold. Det er selvsagt gøy å bygge nytt, men det er minst like viktig å vedlikeholde det vi allerede har. De neste årene vil vi styrke satsingen ytterligere.

I tillegg skal vi få til en bedre organisering av samferdselssektoren. Jeg har tatt havneansvaret inn i departementet slik at vei, kollektiv, jernbane, luftfart og havner bedre kan sees i en sammenheng. Vi skal få på plass et eget investeringsselskap for vei og jobber for en lignende løsning for jernbane. Vi har opprettet et eget infrastrukturfond. Det tas en rekke grep, som jeg tror vil gi større armslag for økte investeringer i årene fremover. Skal vi få det til, kreves det godt politisk arbeid, ikke eventyrfortellinger om monopolpenger.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

  1. Alle den skremsels propagandaen fra Stoltenberg om hvor farlig det er at FRP går i regjering. Ja, det er farlig når FRP begynner å snuse i gamle skuffer.. Oppsiktsvekkende artikkel!

  2. På seg selv skal man kjenne andre. Den setningen kan slå andre veien også. Jeg husker FrP i opposisjon.

    • Det finnes mye penger å hente fra budsjettet slik det er i dag. Mye byråkrati og dersom man effektiviserer et enormt tunggrodd system vil man kunne investere for fremtiden. Et tunggrodd system er ingen tjent med uansett partitilhørighet. Det er bare dagens regjering som er villig til å gjøre noe med det. Forrige regjering ville jo øke ineffektiviteten. Det er en forskjell det er verdt å merke seg synes jeg!

  3. Ketil Solvik Olsen er en av de få i FRP jeg har sansen for. Alltid ærlig og rolig, og står på sitt selv om hans debattanter gjerne oppfører seg barnslig. Ja, det er så mangt som kunne vært bedre angående infrastruktur i Norge. Det som kanskje er aller mest skandaløst, er at det mangler en ordentlig stamvei mellom våre 2 største byer, Bergen og Oslo. Ingen av de eksisterende idag holder god nok kvalitet gjennom hele kjørelengden. Og de tilfredsstiller heller ikke kravene til Europavei, og kunne således blitt fratatt den falske europavei-skiltingen. Et trefelts alternativ er vel det forslaget som er mest realistisk, da med avvekslende krabbefelt for tungtrafikk.

    Bergensbanen er det heller ikke gjort noe med på veldig lang tid, og om det ikke gjøres noe vesentlig her vil den innen 5 års tid bli så dyr å vedlikeholde og reparere at å bygge en ny vil fortone seg som gratis i forhold. Bergensbanen var bra den, for 100 år siden. Det er på tide at Norge får noe nytt. Trasèen på bergensbanen idag kan f.eks. brukes til godstrafikk, mens en ny brukes til passasjertog.

Comments are closed.