Økt veisatsing, mindre byråkrati

Mange har etterlyst flere rassikringstiltak på riksvei 13. Veldig mange har vært frustrert over at forrige regjering krevde gjennomføring av en stor utredning fremfor å se på de konkrete problemstrekningene. Dette har ny H/FrP- regjering omgjort, til stor applaus fra både Statens vegvesen og lokalpolitikere i Ryfylke. Den samme jubelen hører vi dog ikke fra SPs Geir Pollestad. Han vil utrede, og beklager seg i Strandbuen 22.januar. La gå at vi er uenige om hvor gøy det er å utrede ting. Men han tar feil når han likestiller store utredninger med store ambisjoner. Dagens regjering har på kort tid løftet samferdselsområdet med flere milliarder kroner – det reflekterer at vi har økte ambisjoner, ikke lavere.

I Nasjonal transportplan fra forrige regjering ligger det ikke inne mange kroner til nye veiprosjekt i Ryfylke. Det blir derfor meningsløst når Pollestad gir inntrykk av at prosjekter nå står i fare for å utsettes. Hvordan kan man utsette ting som ikke er planlagt igangsatt? I mange år har FrP ivret for sterkere satsing på utbygging og vedlikehold av infrastruktur.

Både innen vei og jernbane er behovet enormt. I regjering kan vi gjennomføre. Sammen med Høyre har vi en offensiv regjeringsplattform. Vi har allerede styrket bevilgningene til både vei og jernbane. Vi vil opprette et eget investeringsselskap for vei, har opprettet et infrastrukturfond og vil reformere bompengesektoren slik at vi kutter administrasjonskostnader, renteutgifter og fjerner bomstasjoner. Men det handler ikke bare om penger. Vi må også kutte i planleggingstiden. Det har tatt rundt 10 år å planlegge nye veier i Norge, det er unødvendig lenge. Derfor jobber vi nå med å forenkle plan- og bygningsloven og gjøre klageprosessene mindre tidkrevende.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser