Rødgrønne tørster etter blå samferdselssuksess

Regjeringen har en offensiv satsing på vei og jernbane. Vi er i gang med reformer innen vei- og jernbanebygging. Vi skal etablere et veiinvesteringsselskap for å sikre bedre finansiering og gjennomføring av store prosjekter, kutte planleggingstiden for nye prosjekter, få opp et infrastrukturfond på 100 mrd kr og reformere bompengesektoren. Regjeringsskiftet har åpenbart stimulert debattklimaet. Stadig flere bidrar med ideer til løsninger og etter hvert kommer tydelig kritikk av rødgrønne feilskjær.

Jeg er spesielt fornøyd med at rødgrønne politikere viser sin tillit til regjeringen. Jeg har fått titalls henvendelser fra AP og SP politikere som nå håper en ny regjering kan realisere veiprosjekter som deres egen regjering la på is. I Hedmark etterlyste AP realiseringen av Alvdal bru, som de rødgrønne aldri fant penger til. I Østfold ønsket AP at utbygging av E18 v/ Ørje vurderes som 4-feltsvei fremfor 2-felt slik de rødgrønne planla. Begge deler har ny regjering allerede satt i gang med. I Nordland øyner AP nå håp om å få på plass en tunnel som de rødgrønne planla først om 6-10 år. I Hedmark er AP kritisk til plassering av bompenger de selv har vedtatt. Ja, over hele landet håper AP bompenger kan fjernes eller i det minste gjøres mer rettferdig. I Finnmark krevde AP fjerning av bomstasjoner de bare kort tid tidligere hadde vedtatt skulle settes opp. FrP og regjeringen har levert. Mange bomstasjoner er borte. Og det til tross for at de rødgrønne partiene advarte kraftig mot å fjerne bomstasjonene.

Ja, ønskene og behovene er mange. Men jeg må innrømme noen kommer med overraskende krav. SPs Geir Pollestad har mange år bak seg som statssekretær i samferdselsdepartementet. I regjering fant han ikke en krone til å gjøre investeringer i Jærbanen de siste 10 årene. Men nå som han er i opposisjon hevder han til lokale ordførere at det er en masse jernbanepenger – hele 8 mrd kr – som ligger ubrukt i regjeringen, og som ordførerne må sikre kommer Jærbanen til gode. Riktignok har ny regjering allerede økt satsingen på jernbanen, men SPs tilnærming grenser til det useriøse. Jeg har lett i alle skuffer og skap i departementet – men ingen steder ligger det 8 mrd kroner og flyter. Kanskje SP har gjemt de bort i noen tunneler nær sine partifeller? 🙂

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. Helt utrolig…Nå er sosialistene plutselig mot deres egne stotingsvedtak! Og vil ha vekk alt som smaker av bompenger …selv om Ap var og har vært i fremste rekke for dette i alle år. Men det er jo ikke så rart når de er landets største avgift- og skatteparti. Selv Ap må nå innse at deres egne velgere ikke vil ha flere slike bomveger. Jaggu var det på tide med ny regjering.

  2. Med fare for å virke som om jeg fryder meg i etterpåklokskapen dems… Det er menneskelig å feile, men det får være måte på hvor mye feil man skal kunne tilgi uten å kalle det falittpolitikk fra de rødgrønne. Og når de nå ser lyset i form av god FrP politikk så kanskje de bør revurdere sine egne politikse overbevisninger og heller stemme på det partiet som virkelig står for å bygge Norge for fremtiden. Frp er det eneste partiet med fremtidsrettet politikk.

    Og så til Ketil: Stå på! Du har gjort en god jobb til nå. Ikke hvil og sol deg i glansen, men fortsett å levere så får vi et sterkere FrP inn i neste periode! 🙂

Comments are closed.