Samferdselssatsing i Trøndelag

Fremskrittspartiet i regjering har fremskyndet prosjektering av E6 v/ Korporals bru, tatt beslutning om lokalisering av ny godsterminal (etter rundt 30 års debatt og utallige utredninger) og vi legger opp til å utvide rutetilbudet på Trønderbanen fra desember i år. I tillegg har vi økt bevilgningene til fylkesveger, tunnelvedlikehold og jernbanevedlikehold. Rundt åtte måneder med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering har gitt mange ekstra satsinger i Trøndelag.

I media har derimot Arbeiderpartiet valgt Helga Pedersens svertelinje. De hevder ingenting har skjedd innen samferdsel i Trøndelag (for eksempel Trønder-Avisa 06.06.14), og forsøker skape et rykte om at satsingen på Trønderbanen er utsatt. La meg minne om at den rødgrønne regjeringen ikke hadde lagt inn en krone til oppgraderingen hun etterlyser. Jeg anser det som en smule urimelig av Arbeiderpartiet å kritisere andre for ting partiet selv ikke prioriterte i sine budsjetter.

Kritikken blir ekstra urimelig siden AP i det siste har vært svært kritisk til regjeringens satsing på mer veg, mer jernbane og reduserte bompenger. I Stortinget for noen uker siden fikk FrP mye kritikk fra AP for å økte satsingen for mye. Arbeiderpartiet krevde en ny gjennomgang av Nasjonal transportplan fordi “de også vil være med å bestemme” over den økte satsingen. Vi har imidlertid ingen planer om å bruke mye tid på byråkratiske prosesser – regjeringen må heller bruke tiden på å fremskynde prosjekter. Så får Arbeiderpartiet være bekymret for at vi satser for mye. Jeg tror Norge trenger en slik satsing.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser