Steinberg stasjon

Om kort tid stopper toget igjen på Steinberg stasjon. Til å begynne med blir det to såkalte ”innsatstog”, som skal hjelpe med å avvikle pendlertrafikk i rushtiden. Det skjer allerede i år. Dernest en prøveperiode neste år hvor Steinberg stasjon har faste stopp hver time. Før det skal det blant annet investeres på stasjonsområdet, fikse planoverganger og få bedre innkjøring til Hokksund stasjon, for å frigjøre tid på linjen. Tid som kan brukes til å stoppe på Steinberg stasjon uten å øke risikoen for forsinkelser, som fagfolkene frykter vil forplante seg på sporene innover mot Oslo S. Med stadig flere tog gjennom Oslotunnelen har marginene blitt knappere, og en forsinkelse vil raskere ramme systemet hardere nå enn før. Det gjør denne saken vanskelig, men det endrer ikke vårt mål – Steinberg stasjon som fast stopp.

Jeg har merket meg at noen kritiske røster (og journalister) har vært negative til alt regjeringen har sagt i denne saken. Etter de siste par års politiske ping-pong kan jeg for så vidt forstå en kritisk tilnærming. Derfor håper jeg dagens regjering vurderes basert på hva vi gjør, ikke hva vi lover.

Det henvises ofte til at Stortinget har vedtatt åpning av Steinberg stasjon. La meg minne om at den daværende rødgrønne regjeringen forutsatte at Jernbaneverket skulle kjøre en simulering for å sjekke at løsningen var robust. Den simuleringen ble gjort – løsningen ble ikke ansett som robust. Det nevner ikke de rødgrønne partiene. De nevner heller ikke at den uavhengige analysen som sier Steinberg kan åpnes også forutsetter at Darbu stasjon delvis stenges. Hva har vi da løst?

Vi ønsker en bedre løsning enn å stenge. Regjeringen har lovet å øke satsingen på jernbane, noe vi har startet allerede. Vi har sagt at pendlerreisen er prioritert. Derfor viser vi vår støtte med å etablere rushtidsstopp om kort tid. Derfor skal vi ha en prøveperiode – for å la erfaring fra virkeligheten styre over modeller. Derfor håper jeg at prøveperioden viser at tiltakene vi skal gjøre gir en robust løsning. Og, derfor reiste jeg til Steinberg stasjon en lørdag ettermiddag i vår – alene – for å se på områdene i ro og fred. Rett og slett fordi saken er viktig.

Jeg registrerer at noen opposisjonspartier forsøker å slå politisk mynt på situasjonen. AP/SP skryter av forslaget de nylig fremmet i Stortinget om en permanent åpning av Steinberg stasjon allerede fra desember 2014. Forslaget har bare en hake – i AP og SPs forslag til revidert statsbudsjett glemte de å foreslå en eneste krone ekstra til å realisere sitt løfte for Steinberg stasjon.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Takk for ditt personlige engasjement i saken om Steinberg stasjon, og for at du fastholder at gjenåpning er målet. Når det er sagt håper jeg du forstår at vi er skuffet. Det ble ikke åpning i 2014 som vi var lovet, og som vi feiret i 2012, og en total opprustning ble sløyfet. Midler til tiltak på Rødgata og Hokksund er stor del av de store summene som ble brukt som argument mot gjenåpning av Steinberg. Vel og bra at det nå investeres der, tiltaket i Hokksund sparer inn nødvendig tid, men vi føler oss lurt når JBV fortsatt ikke ønsker gjenåpning. Jeg merker meg at du ikke nevner gangbro, som tidligere var på planen. Jeg håper det var en forglemmelse? Gangbro er det som virkelig gjør en forskjell for sikkerheten for barnehage- og skolebarn.

    Jeg må også få korrigere det du sier at Darbu skulle delvis stenges om Steinberg ble åpnet i desember 2014. Det var kun snakk om var å midlertidig redusere antall avganger fra 41 til 33 ( for 8 avganger med Sørlandstoget). Vi foreslo også for departementet etter en ny runde med Trafikkonsept AS at man kunnne like gjerne midlertidig redusere tilsvarende antall avganger på Steinberg stasjon og oppnå samme effekt. Vi fastholder at det fantes en midlertidig løsning med nær fullt stoppemønster for Steinberg i desember, som departementet ikke valgte.

    Vi må realitetsorientere oss, og da velger vi og tro på prøveåpningen sommeren 2015. Det som bekymrer oss er at JBV fortsetter som før og finner nye momenter som hindrer gjenåpningen eller skyver den ytterligere frem i tid. Vi er også svært bekymret for hvordan suksess eller fiasko for prøveordningen skal defineres og måles. Dette vil vi gjerne ha en dialog om og ha en full forståelse av før prøveordningen starter. Vi kommer til å følge svært godt med i tiden fremover og helt sikkert måle regjeringen på både det den gjør og lover.

    Olav Gåserød (leder for Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon)

Comments are closed.