Ny giv for veiene

Veiinvesteringene vil øke mer enn 20 % neste år, veivedlikeholdet over 43 %. Bevilgningene til fylkesveier øker 67 %. Det er forskjellen på H/FrP regjeringens budsjett for Stoltenbergs siste budsjettforslag.

For første gang på mange tiår vil vi i 2015 begynne å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier. En høyst nødvendig ekstrainnsats for å rehabilitere mange av landets tunneler er i gang.  Samtidig igangsetter vi planlegging av nye veiprosjekter over hele landet. Ja, allerede da vi tiltrådte begynte vi å fremskynde veiprosjekter. Gjennom økte bevilgninger har Regjeringen fremskyndet arbeidet med 12 større veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand til E105 Kirkenes-Russland. Vi forenklet planarbeidet på 13 andre veiprosjekter, slik at man raskere kan komme i gang med bygging. Dette følger vi yttereligere opp i statbudsjettet.

Dermed kan vi trolig igangssette bygging av Arendal-Tvedestrand, flere år tidligere enn de rødgrønne tenkte. Tilsvarende for E6 Kolomoen i Hedmark. E6 sør for Trondheim var tenkt ferdig i 2032, nå kan vi snakke første halvdel av 2020-tallet. Vi klarer ikke fikse alle veiutfordringer på ett år, men vi følger opp våre valgløfter og leverer en betydelig økt satsing. Det handler om å tenke fornuftig utbygging, økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet. Det gir mer igjen for skattekronene.

Også på fylkesveier er det kraftig økning. Bevilgningene foreslås økt med rundt 70% sammenlignet med Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Vi skal øke vedlikeholdet av tunneler, legge mer asfalt og rassikre flere veier.

Men penger er ikke alt. Vi er også i gang med viktige reformer i måten vi planlegger og organisering veibygging på. Vi skal ha en reform av bompengesektoren for å kutte kostnader for bilistene. FrP ble minste parti i en mindretallsregjering. Dermed fikk vi ikke gjennomslag for å fjerne bompenger, men vi har fått gjennomslag for at bompengeandelen skal ned. I opposisjon tapte vi alle slike slag – nå får vi gradvis gjennomslag, selv om vi bare har 29 av 169 stemmer i Stortinget.

Vi har fremskyndet beslutninger om lokalisering av godsterminaler, veitraseer på E39, parkeringsregelverk, m.m. – vanskelige saker som lå i mange, mange år uten at noen skar gjennom. Tempoøkningen medførte at AP og SP i Stortinget krevde en ny diskusjon av Nasjonal Transportplan i lys av økte satsinger fra H/FrP regjeringen. Beklager, men flere år med utredninger gir ikke tempoøkning. Tiden for å utrede seg til handlingslammelse er forbi.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Det er helt ufattelig at vi i det hele tatt har denne debatten i 2014. Greit nok om vi hadde hatt den i 1985, og gjort noe med det. Men nå er vi forlengst kommet inn i årtusenskiftet, og svært lite har skjedd med norske veier. Norge må være det siste I-landet som har fått 110-sone, for første gang i 2014, mens de fleste andre europeiske land har hatt dette i mer enn 20 år. Det er en skam at et land som Albania passerte Norge på veistandard i 2009.

  2. Ganske off topic (slett om du vil) men viser igjen mentaliteten som råder angående vei i Norge. Pga. uværet som herjer Vestlandet skjer det mange ulykker. En tankbil har veltet på veien mellom Florø og Svelgen. Ifølge Bergens Tidende vil veien være sperret lenge. Som om dette er noe de har bestemt. Jeg regner med at ingen i Bergens tidende hverken har hørt om kranbil eller generelt om berging av kjøretøy på vei? Dette er inntrykket jeg får når jeg leser overskriften. Dette skal ta tid. Dette skal drøye. For det har Bergens Tidende bestemt.

    http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Tankbil-veltet-og-sperrer-bro-3229978.html

Comments are closed.