Statsbudsjettet og medias vinkling

For ca en måned siden la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2015. Jeg treffer mange som hører man har “nedprioritert vedlikehold på jernbanen”, og lurer på hvorfor. Slike utsagn viser medias makt i å skape vrengebilder.

FrP har satset tungt på infrastruktur. For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei. Veksten i bevilgning til veivedlikehold er ca 43% sammenlignet med Stoltenberg regjeringens budsjettforslag for 2014. Få medier har omtalt det i særlig grad.

Tilsvarende gjør vi et løft på fornying av jernbanen. Fra 2005 til 2013 vokste vedlikeholdsetterslepet med ca en milliard kr årlig. Vi snur nå skuta. I 2013 bevilget AP 0,9 mrd kr til fornying av jernbanen. For 2015 foreslår H/FrP 1,9 mrd kr til samme formål. Etterslepet vil knapt vokse for 2015, og med veksten i infrastrukturfondet vil man fra 2016 redusere etterslepet også for jernbanen. Et åpenbart trendskifte etter regjeringsskiftet.

Medias vinkling av dette er … oppsiktsvekkende. For eksempel – Aftenposten meldte 30. oktober følgende: “Reaksjonene var sterke da det viste seg at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ga så lite til vedlikehold at […] vedlikeholdsetterslepet ville øke.” Ja, slik skaper media en illusjon.

Man skal følge statsbudsjettet svært nøye for å få med seg at det faktisk er et kraftig løft for vedlikehold, både på vei og jernbane. Man skal kunne litt historie for å huske at etterslepet vokste ca 1 mrd kr årlig under de rødgrønne, mens trenden nå vil peke motsatt vei med H/FrP. Aftenposten nevner ikke at bevilgningene til fornying av jernbane er doblet etter regjeringsskiftet.

I sitt siste forslag til statsbudsjett la Stoltenberg regjeringen i 2014 opp til et vedlikeholdsetterslep på ca 18,3 mrd kr, uten bekymring fra APs talspersoner. Nå er derimot AP “bekymret” når etterslepet blir 17,9 mrd kr i 2015. Ha det i mente når media og opposisjonen beklager seg over budsjettet for 2015.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

 1. Jeg vet at dette hittil har vært et ikke-tema, men hva med å la mange av de innsatte fangene i norske fengsler bidra til utbygging av jernbane og veier? Ingenting ville gledet det norske folket mer enn at noen hadde reist rundt land og strand og begynt å fylle igjen alle hullene i veiene. For eksempel. Det er også en lang rekke farlig arbeid som de ofte leier inn polakker for å gjøre. Vel, hvorfor ikke la fangene få gjøre slike jobber? De har rett på litt mosjon. Dessuten, dette ville biltt billig arbeidskraft for den norske staten.

 2. Bergens Tidende med ny artikkel om stamvei Oslo-Bergen. Legg merke til at BT ikke nevner hvilket parti E16-gjengen tilhører. Jeg finner det også utrolig at noen faktisk mener at RV7 over Hardangervidda er verdt å satse på i hele lengden. Da mener de vel på sommerhalvåret? Veien er jo stort sett stengt gjennom hele vinteren.

  ————————————————————

  Oslo-Bergen på 3,5 timer kortere tid

  Her er fire grunner til hvorfor E16 bør bli
  hovedvei mellom øst og vest. Og like mange for hvorfor E134, Rv7 og Rv52
  over Hemsedal bør bli det. Slaget starter i Oslo mandag.

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Oslo-Bergen-pa-3_5-timer-kortere-tid-3251951.html

Comments are closed.