Når AP slakter APs veipolitikk…

Det var interessant å lese APs Sverre Myrli slakte den rødgrønne regjeringens bompengepolitikk på E6 Akershus-Hedmark. En politikk han selv stemte for i Stortinget. Men nå løper han fra egne vedtak.

Saken gjelder økningen i bompenger på E6 nord for Jessheim etter åpningen av E6 mellom Minnesund og Stange. Som så mange andre reagerer han på økningen. Men han tåkelegger fullstendig ansvaret. Vedtaket Ap-Myrli kritiserer ble gjort i forrige stortingsperiode, av et rødgrønt flertall. Som kjent gjelder slike vedtak til Stortinget gjør nye vedtak.

”Regjeringen kunne fremmet et nytt forslag som gikk mot økningen”, parerer Myrli da. Ja, og vi er i gang. Dagens regjering jobber med en bompengereform som vil redusere bomtakster en rekke steder, og vil fremme sak om det til Stortinget i 2015.

Vi vet allerede at AP neppe vil stemme for vår bompengereform. Nå rett før jul stemte AP (og flertallet i Stortinget) imot regjeringens forslag om kutte bompenger på en E-39 strekning sør i Hordaland. Det illustrerer at en mindretallsregjering ikke bare kan redusere eller fjerne bompenger etter eget ønske. Vi står ved våre løfter, men kan ikke garantere at vi får flertall. Det er derfor politisk spill når AP krever at FrP fjerner bompenger, men samtidig stemmer imot slike forslag i Stortinget.

Men vi har fått til en del. Myrli tar feil når han later som intet har skjedd med bompenger etter regjeringsskiftet. Vi har allerede fjernet bompenger helt på sju strekninger – prosjekt der man egentlig skulle fortsatt å betale bompenger i ytterligere 10-15 år. Andre steder har vi redusert gjelden for å redusere nedbetalingstiden.

De siste årene har både antall bompengeselskaper og bompengegjelden økt betydelig. Regjeringens reform vil innebære antall bompengeselskap reduseres kraftig, samt vi vil foreslå å kompensere mye av renteutgiftene. Det betyr i praksis at staten tar en større andel av utgiftene og at man får redusert finansieringskostnadene.

Myrli skaper mye støy for å få oppmerksomhet. Men folk flest bør merke seg at bak støyen står AP fast og ønsker å opprettholde bruken av bompenger. Der jobber dagens regjering i en annen retning.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Hva kan man si etter 8 års vanstyre fra de rødgrønne? Jeg møter daglig svensker og andre fra norden og de tror jeg står og tuller med dem når jeg sier at Norge først fikk fartsgrense på 110 i 2014, når de selv har hatt dette i mer enn 20 år.

    De fatter heller ikke at toget mellom Bergen og Oslo kan ta hele 7 timer, de står med vidåpent gap og lurer på om vi fortsatt bruker damplokomotiv.

Comments are closed.