No Image

På spor inn i fremtiden

April 26, 2015 Ketil 3

Jernbanen er en viktig del av landets infrastruktur. Dette gjelder særlig pendlertrafikken rundt de store byområdene og på de lengre godstogstrekningene. Her er det et les mer