Konstruert støy om veiprosjektet Rv3 / Rv25

I vår hverdag er vi stadig i bevegelse. Vi reiser til jobb og skole, benytter oss av kultur- og sportstilbud. Næringslivet samhandler med hverandre og mot kundene.

Samferdsel et svært viktig satsningsområde for regjeringen. Vi jobber målrettet for at folk og varer skal kunne forflytte seg på enklest, billigst og mest mulig miljøvennlig måte. Vi skal kutte reisetid for å knytte bo- og arbeidsregioner sammen.

Riksveg 3/ Rv25 i Hedmark er et viktig prosjekt. Jeg har selv vært sammen med Vegvesenet på befaring i området. Prosjektet har vært ønsket og diskutert i mange tiår. Nå skal det realiseres. Derfor er det beklagelig når enkelte forsøker å skape støy og usikkerhet om prosjektet, eller setter seg på bakbena fordi regjeringen vil gjennomføre prosjektet som Offentlig-Privat samarbeid. Det viktige for innbyggerne må være at veien kommer på plass, med god standard og lavest mulig kostnader. Det er min målsetning.

Regjeringen har bevilget penger til planlegging av prosjektet, og det vil om kort tid settes i gang såkalt ”ekstern kvalitetssikring, KS2”. Deretter vil regjeringen fremme saken for Stortinget så snart som mulig. Dette er en prosess som gjennomføres uavhengig av om prosjektet gjennomføres som OPS eller ved tradisjonell gjennomføring.

Regjeringen har hele tiden sagt at vi ikke skal velge OPS dersom det kan føre til at et prosjekt åpnes for trafikk på et senere tidspunkt enn ved tradisjonell prosjektgjennomføring. Dette lå til grunn da Vegdirektoratets anbefalte rv3/rv25 som egnet for OPS gjennomføring. Erfaringene fra tidligere OPS-prosjekter er da også at gjennomføringstiden i hvert fall ikke er lenger enn ved tradisjonell gjennomføring. Snarere tvert i mot.
Jeg har merket meg at enkelte i Arbeiderpartiet hevder prosjektet er forsinket fordi man har fjernet penger fra prosjektet. Det er fullstendig feil. Etter regjeringsskiftet er flere titalls veiprosjekter fremskyndet, både gjennom økte bevilgninger og forenklede planprosesser. Det gjelder deriblant arbeidet med E6 gjennom Hedmark. I regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2014 var foreslåtte bevilgninger over 4,5 milliard kroner lavere enn snittbehovet for Nasjonal transportplan. I H/FrP-regjeringens budsjett for 2015 er bevilgningen derimot cirka en milliard kroner over snittbehovet. Regjeringen har dermed skapt et økt økonomisk handlingsrom som gjør det mulig å ha et høyt tempo i prosjektgjennomføring. Det kommer også Hedmark til gode.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Jeg er egentlig ikke overrasket. Det samme gjelder satsingen på E 39. Da protesterer venstresiden også. Alt de kan, tydeligvis, er å protestere mot nybygging og nysatsing. Istedet for å bygge èn skikkelig vei la oss heller fordele pengene jevnt utover på litt meningsløs klatting her og der….

Comments are closed.