Driver Jonas Gahr Støre valgkamp med faktahefte fra 2013 ?

Etter valgkampens første få dager spør jeg meg – lever Arbeiderpartiet fremdeles i 2013? I gjentatte utspill fra AP virker det som at partiet ikke har tatt innover seg den politiske utviklingen siden de gikk ut av regjering. La meg gi noen eksempler

Støre etterlyser kollektivsatsing.
Fakta: bevilgningene til kollektivtransport er 30% høyere enn den rødgrønne regjeringen skisserte for 2015

Støre vil satse på jernbanen.
Fakta: vedlikeholdsetterslepet doblet seg nesten under åtte år med Støre i regjering. Budsjettet for vedlikehold som de rødgrønne foreslo for 2014 ble omtalt som “en katastrofe” i Jernbanemagasinet. I 2015 omtales budsjettet derimot som “det store vedlikeholdsåret”. Det går flere tog enn noen gang og med stor passasjervekst. Godstransport på jernbanen opplever også vekst etter flere år med nedgang.

Støre etterlyser at vi bygger miljøferjer for å holde hjulene i gang i verftsnæringen.
Fakta: vi holder allerede på å utlyse en rekke nye ferjeanbud, som vil kreve nye ferjer og bedre miljøteknologi

Støre etterlyser tilrettelegging for miljøvennlige næringer.
Fakta: rammevilkårene for grønne datasentre er forbedret gjennom kraftig redusert elavgift. Rammebetingelsene for fornybar energi er forbedret, med bedre avskrivningsregler, bedre vilkår for såkalte grønne sertifikater og flere konsesjoner. Rammebetingelsene for bruk av biogass er forbedret. Kraftforedlende industri har fått bedre rammebetingelser, og Hydro har respondert med jubel og lovet 50 års perspektiv på nye investeringer.

Da Arbeiderpartiet forlot regjering i 2013 hadde ovennevnte tema blitt diskutert i mange år uten å finne løsninger. Mens Arbeiderpartiet har arrangert interne seminarer og H/FrP-regjeringen sammen med KrF og Venstre jobbet frem løsninger.

Jeg er glad for at Arbeiderpartiet i valgkampen snakker om kollektivløsninger, jernbanesatsing og utvikling av miljøvennlig teknologi. Da vil de like det regjeringen gjør, når de bare blir ferdig med sitt eget seminar.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. Det kan virke som om att AP ikke følger med i hva som har skjedd i samfunnet etter att de gikk ut av regjering. I alle fall så tilsier dette en politikk som ikke henger med i samfunnsutviklingen, er dette noe å sette sin lit til i byggingen av det fremtidige Norge? Jeg tror ikke det, tiden fremover nå når oljenæringen er på hell er meget viktig for att vi skal kunne opprettholde velstanden i landet. Det vi derimot ser er att dagens regjering har en god kurs i den moderne samfunnsutviklingen, og der er avgjørende for å lykkes når landet skal etablere nye og bærekraftige strukturer. Det som vil være interessant å se nå fremover er hvor stor satsingane blir i nord Norge, denne landsdelen besitter i dag stor produksjon innen fiskerinæringen, forskning og mange flere virksomheter som har gode utviklingspotensialer. Det foregår stor kartleggingen av drivverdige forekomster innen bergverk, norområdene er fremtidens satsingsområde og med det som er nevnt her så vil jeg vite hva er regjeringens planer og utvikling for nordnorge. Her må vi få belyst hvilke planer regjeringen har for opprusting av den nordlige landsdelen, hva med samferdsel veier, tog skipsfart og støtte til Nordområdesatsingen. Kan være interessant nå før valget å få belyst noe av dette.

  2. Det virker som AP fortsatt tror årstallet er 1945 og at de har total makt i landet. Dessverre for AP tapte tyskerne 2. verdenskrig, som AP støttet både før og under krigen, men måtte bråsnu for å fortsatt kunne karre til seg makten.

    Gjentatte meningsmålinger antyder et AP i fritt fall selv om deres propaganda-apparat går for full maskin. All ære til alle partier som vil Norge det beste, spesielt FRP. Takk for alt det gode arbeidet dere gjør.

  3. For å skape nye arbeidsplasser i Norge nå når det er tilbakegang for Statoil kan det kanskje være en ide å gi Statoil nye oppgaver. Statoil har nå lang erfaring i å utføre oppgaver under vann, derfor burde Statoil få som oppdrag å lete etter andre råstoffer på hav bunnen.

Comments are closed.