Når femdobling av budsjett fremstilles som kutt av Nationen *sukk*…

I 2015 budsjettet økte bevilgningene til tunnelsikkerhet med over en halv milliard kroner. I Nationen hevder derimot Arbeiderpartiet at ”regjeringen kuttet i bevilgningene til tunnelsikkerhet.” Over to sider skapes inntrykk at bevilgning til tunnelsikkerhet reduseres med 245 millioner kroner. Nationen – hva driver dere på med!?

Tallenes tale er veldig klar. Dette er vedtatt budsjett for tunnelvedlikehold på riksveier:
2012: 250 mill kr*
2013: 210 mill kr*
2014: 800 mill kr
2015: 1300 mill kr (+ ytterligere 270 mill kr til fylkesveitunneler).

Faktum er at bevilgningene har økt med over en milliard kroner etter regjeringsskiftet. Bevilgningen er over 5 ganger høyere enn da AP og SP styrte! Men Nationen lar altså AP og SP fremstille utviklingen som om det kuttes. Utrolig.

Ja, det er riktig at regjeringen foreslo ytterligere ca 250 mill kr til tunnelvedlikehold. I budsjettforhandlingene på Stortinget ble de midlene overført til jernbanebudsjettet i Stortingets forhandlinger. I begge sektorer reduseres nå vedlikeholdsetterslepet, som vokste kontinuerlig under rødgrønn regjering. Det nevner Nationen ikke, men lar i stedet AP uttrykke bekymring for vedlikeholdsetterslepet. Uten å stille et eneste spørsmål om utviklingen under rødgrønn vakt, hvor totale vedlikehold-/fornyingsbevilgninger ble redusert de siste årene før regjeringsskiftet. Når man ser den middelmådige rødgrønne bevilgningen til dette området, så er det utrolig at Nationen lar AP få klage over manglende satsing.

(*det kan ligge noen små midler under andre programposter i budsjettet, det sjekker vi og oppdaterer evt tallene)

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

5 Comments

 1. Jeg har sagt det før, og sier det igjen…

  “Kan man egentlig stole på journalister, evt HVOR MYE kan man stole på dem?”
  De kommer for ofte med feile fakta og usannheter… dessverre.
  Og de (journalistene) skal man bruke som grunnlag i det daglige i samfunnet…

 2. Pressen overbeviser meg mer for hver dag om at pressestøtten må bort. Pressestøtte er en total selvmotsigelse i et demokrati, – om det er det vi ønsker å være .
  Egil

 3. Du refererer til en link på Nasjonen, som er en link som krever betaling.

  Dette til info.

 4. Dette mener jeg er såpass grov villedning fra Nationen at det burde vært klaget inn til PFU.

  Greit de har alltid tatt seg lov til å være partisk men hvor skal grensen gå? 5 ganger mer er udiskutabelt. Det er definitivt ikke kutt. Å skrive at det er kutt er jo å bidra med kynisk desinformasjon til sine lesere.

 5. Dette er ikke demokrati! Enig i at pressestøtten må fjernes! En avis som beviselig juger!? Dette er alvorlig, og bør komme fram i lyset!

Comments are closed.