Svartmaling om flyavgifter

I regjering vedtok AP/SP avgiftsendringer for lufthavner, men i valgkampen nå sier de at endringene viser at H/FrP regjeringen er distriktsfiendtlige!?! Det er ikke lett å bli klok på slik historieløs argumentasjon. La oss likevel prøve å se hva som er fakta.

Dagens regjering ønsker ikke å øke avgiftsnivået. Det totale nivået på flyplassavgifter økte IKKE i 2015. Regjeringen skal IKKE fjerne avgiftsrabatten på 30 % for distriktsflyplasser. Det er meningsløst av rødgrønne partiene å spre slike negative rykter.

Derimot vedtok den rødgrønne regjeringen at det midlertidige “bunnfradraget” for startavgiften skulle fjernes. (Man skulle ikke betale avgift for de første 6 tonn av flyets vekt). Avgiftssatsene skulle samtidig reduseres slik at avgiftsnivået ikke økte. Dette bekreftes i en pressemelding fra SPs samferdselsminister 31.10.2012. Pr nå er halve bunnfradraget fjernet. Den andre halvparten gjenstår. Det er noe “spesielt” at AP kritiserer FrP for et vedtak AP selv står bak.

For dagens debatt må man også spørre seg: er konsekvensene av å fjerne resten av bunnfradraget så store at man bør unnlate å gjøre denne forenklingen av avgiftssystemet? Hva er konsekvensen i kroner og ører for de flyreisende? Svaret er: For de aller fleste flyruter – absolutt ingenting. Widerøe flyr på subsidiert kontrakt med staten. Endring i avgifter kompenseres av staten.

På noen få flyruter i distriktene har Widerøe ikke statlig subsidier, for eksempel ruten Oslo-Florø. Der kan avgiftsendringen bety marginal prisjustering opp eller ned. Tar man utgangspunkt i Widerøes flyvninger til Florø, så vil en fjerning av bunnfradraget i tråd med rødgrønn beslutning, bety 4-5 kr dyrere flybillett. Prissjokk? Rasering av tilbudet? Virkelig? Denne potensielle prisøkningen, som AP/SP vedtok gjennomført da de styrte, mener de altså nå er fryktelig distriktsfiendtlig. Jeg tror de fleste ser det er urimelig svartmaling. Det er noen journalister her som burde lære å spørre AP om “hva gjorde dere i regjering?” og “har du noen fakta som støtter opp påstanden din?”

La meg understreke at vedtak om lufthavnavgifter for 2016 er ikke gjort. La meg minne om at lufthavnavgiftene bidrar til å finansiere Avinor flyplassene i Norge. Avgiftene går altså ikke i statskassen. La oss diskutere politiske saker hvor vi er uenig. La oss unngå svartmaling og bevisste misforståelser, i alle fall når den som klager selv stod bak det opprinnelige vedtaket.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

 1. Dessverre virker opplest og vedtatt at sverting, halvsannheter og “kamuflerte løgner” er veien å gå i politikken. Noen verre enn andre. I valgtider har man ikke vektige saker nok å slå i bordet med. Derfor er det viktigere å poengtere hvorfor man IKKE skal stemme på et annet parti. De eneste som liker dette, er de mest “ekstreme” tilhengerne, og de bringer dette selvsagt til (u)sosiale medier, og dermed er krigen og skittkastingen igang. I den grad det var et skapelig politisk poeng i starten, så er dette ettertrykkelig “drept” før man kommer til kommentar 25. Dette forsterkes i særdeleshet av aviser med sosialistisk slagside, hvor de tar tak i en sak eller utsagn, setter det på spissen og forvrenger så mye de er istand til, – uten en eneste referanse til kilden eller utgangspunktet. Alle aviser kan gjøre dette, men ingen slår de røde i denne “kunsten”. Den velgergruppa som vokser mest som følge av dette er hjemmesitterne.

 2. Ny alvorlig brann i Gudvanga-tunnelen. Glem ikke hva Jens sa i 2013.

  Regner med at sittende regjering må ta støyten.

  —————————————————————————

  – Norske tunnelar er trygge

  Statsminister Jens Stoltenberg forstår at folk er uroa, men meiner at norske tunnelar er trygge å ferdast i. Etter den dramatiske brannen i Gudvangatunnelen måndag, utelukkar ikkje statsministeren at det kjem strakstiltak i norske tunnelar.

  http://www.nrk.no/hordaland/meiner-norske-tunnelar-er-trygge-1.11172148

Comments are closed.