Halverte bomtakster bidro til økt trafikksikkerhet på sideveiene

I fjor kuttet vi bomtakstene på E18 Vestfold. I stedet for en prislapp opp mot 116 kr på hele strekningen, så ble taksten redusert til ca det halve. Som FrPer mener jeg dette er et skritt i riktig retning. Nå ser vi første resultat på at det var en fornuftig beslutning. Trafikklekkasjen til gratis sideveier er minimal, og inntektene er høyere enn prognosene (se artikkel fra Tønsbergs blad).

Årsaken er at folk flest velger å betale litt for å bruke raske veier fremfor å bruke ekstra tid på dårligere, men gratis, sideveier. Dette er viktig ikke minst for trafikksikkerheten, fordi vi får mange personbiler og vogntog bort fra skoleveier, handlegater og lignende.

Bomtakst e18

Husker du hvordan AP og SP klaget over vårt vedtak? De hevdet dette ville øke bompengekostnadene for bilistene!? Prosjektet kom angivelig til å bli mye dyrere, fordi man ikke fikk inn tilstrekkelig inntekter til å nedbetale rentebærende gjeld, hevdet AP og SP.

TV2 fulgte opp med mange ufullstendige regnestykker og mange seere satt igjen med inntrykk av at bompengekostnadene ville øke. Jeg brukte mye tid med TV2s journalister for å forklare regnestykkene vi la til grunn. Både om hvordan lavere takster ville gjøre at flere ville bruke veien (og derved bidra til nedbetaling av lån), og om regjeringens planlagte bompengereform, som ville dekke noe av bomprosjektets finansieringskostnader. TV2 ignorerte alt dette, og baserte seg i stedet for et helt statisk regnestykke om at lavere takst kun betyr lavere inntekter, og derved lenger nedbetalingstid for lånet. Men nå er fasit her. AP/SP og TV2 tok fullstendig feil. Lånet nedbetales raskere enn planlagt, fordi færre bilister velger å kjøre på gratis sideveier. Prisen ble rett og slett overkommelig for folk flest. Tiden de sparer på å kjøre ny motorvei med 110 fartsgrense er mer verdt enn å kjøre gratis på sideveien.

Derfor har vi spurt TV2 om de nå vil lage en ny sak, hvor man ikke baserer seg på AP/SPs frykt og spekulasjoner, men i stedet kjølig går gjennom resultatene. TV2 har ikke respondert på vår henvendelse. Rart…

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser