Mindre bompenger med FrP

De fleste vet at FrP er mot bompenger. Bilistene betaler allerede bilavgifter, årsavgifter og engangsavgifter. Bompenger på toppen blir urimelig mye. I opposisjon tapte vi i FrP alle slag, men i regjering begynner vi å vinne frem. Godt samarbeid mellom lokale og nasjonale FrP politikere gir resultater. FrP er eneste parti som kjemper mot bompenger, og som er representert på alle folkevalgte nivå.

Vi har allerede fått flertall for vedtak som sparer bilistene for rundt 2 milliarder kroner i bompenger. Noen steder har vi fått fjernet bomstasjoner helt, andre steder har kuttet takstene, ved at staten har nedbetalt eller redusert bompengegjelden. For eksempel vil bilistene i Grenland spare over 400 millioner kroner i bompenger, i Mo i Rana ca. 420 millioner kroner, i Alta ca. 400 millioner kroner og ved Seljord ca. like mye. Hvis rødgrønn regjering fortsatt hadde styrt, så ville man på disse og mange andre steder opplevd høyere bompenger enn det som nå er en realitet.

Men vi taper også slag i denne kampen. Slik er det når vi er i mindretallsregjering, og derfor blir det også innført nye bomprosjekter. Men veksten i nye bomstasjoner er lavere nå enn det rødgrønn regjering planla.

Dette klarer vi samtidig som vi bygger mer vei enn noen gang, og vi vedlikeholder veiene bedre enn noen gang. På toppen har vi redusert andre bilrelaterte avgifter med rundt 2 milliarder kroner (kutt i omregistreringsavgift, reduserte engangsavgifter, etc). Balansen mellom det bilistene betaler inn og det som brukes på infrastruktur blir bedre.

Vi er ikke ferdig. I juni fikk vi vedtatt en bompengereform, som gir rom for kutt i administrasjon- og finansieringskostnader. Det vil gi lavere takster i en rekke bomprosjekter. I tillegg får vi på plass veiselskap og mange andre forbedringer slik at vi får bygget vei raskere, mer helhetlig og etter hvert billigere. Jeg konstaterer at AP, SP og SV var imot dette, men de skal ikke få stoppet forbedringene.

Nå står vi foran et viktig lokalvalg. Dine lokale FrP representanter gir FrPs stortingsgruppe styrke i kampen mot bompenger. Godt valg.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Men IT -skandalen med B/T og IBM lar fu oss betale
    Styreleder Trøndelag Bompengeselskap

Comments are closed.