Hvem lurer AP i Oslo?

I Oslo er E18 prosjektet spilt inn som en joker i forhandlingene om byråd på sosialistisk side. Utfra argumentene som fremføres, sitter jeg igjen med spørsmålet: hvem forsøker AP å lure? Eller vet de veldig lite om prosjektet?

Forslagene til løsninger som AP lufter ligger jo allerede inne i dagens E18 prosjekt og blir en realitet med eksisterende stortingsflertall/regjering og borgerlige partiene i Oslo og Akershus. Dersom dette er løsninger MDG aksepterer så har de ikke fått noe gjennomslag hos AP.

I VG “krever” AP-Raymond at det er kollektivfelt, miljøfelt og sykkelfelt som bygges ut dersom det blir E18 utbygging.
Fakta: E18 er allerede primært et kollektiv og sykkelprosjekt, hvor disse kategoriene får egne traseer. Prosjektet gjør også at mer av lokaltrafikken vil gå på egne veier fremfor å bruke E18.

AP-Raymond “krever” at biltrafikk i Oslo sentrum ikke øker som følge av E18 prosjektet.
Fakta: Både vegvesenet og TØI forsker Aud Tennøy har vært tydelige på at svært lite av trafikken på E18 ender opp i Oslo sentrum. Trafikken skal til utkantene av Oslo eller er gjennomgangstrafikk.Økt kapasitet på E18 prosjektet er mest innrettet på strekningene som ligger i Akershus for blant annet få bedre flyt på trafikken inn fra Asker til Lysaker og Fornebu. Det vil redusere miljøbelastningen langs traseen, og bety mindre trafikk på lokalveiene.

AP-Raymond tror MDG blir med dersom de gir garantier for at utvidet kapasitet på E18 ikke betyr økte utslipp.
Fakta: utslippene vil åpenbart gå gradvis ned fordi en økende andel kjører elbil og fordi Euro6 kravene medfører kraftig reduksjon i utslipp fra tungbiler. Og generelt er utslipp fra biler lavere når de kjører i jevn fart enn når de stanger i kø.

APs krav om handler om å sparke inn åpne dører. Enten har de ikke satt seg inn i prosjektet, eller så er det hele taktikk fra APs side. Dessverre er konsekvensen at AP setter hele prosjektet i spill, og vi kan tape dyrbar tid.

Fremfor å drive en ensidig kamp mot privatbilen, burde MDG være opptatt av å få en mer miljøvennlig trafikkløsning for hovedstaden. Da fremstår borgerlig side åpenbart sterkere på jernbane/kollektiv enn det sosialistisk side gjør.

 • Fakta: statsbudsjettets kollektivmidler til Oslo/Akershus er nesten firedoblet med dagens regjering (180 mill kr i 2012/13 vs 715 mill kr i 2014/15).
 • Fakta: det er nå rundt hundre flere togavganger fra Oslo S sammenlignet med bare ett år siden.
 • Kuriositet: I valgkampen skrøt Rasmus Hansson over utredningen KVU Oslonavet fordi den viste visjoner om hvordan man kan utvikle hovedstaden til en by som er mindre avhengig av bil. Fakta er at utredningen ble gjennomført av staten/Oslo/Akershus under borgerlig styre (Vegvesen, Jernbaneverket og Ruter).  Det smerter nok litt når han tenker seg om 🙂
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

17 Comments

 1. Ingen grunn til å overvurdere faktisk kunnskapsnivå hos Ap-Raymond her; “ignorance” kan være mer dekkende. Men trist at stadig mer av politisk debatt i Norge er “Reality-TV”. Masse friske utspill uten noen realitetsforankring. Merket meg godt Ap-Raymonds friske utspill MOT utbygging av E-18 siden tidlig vår. Greit at Oslo betaler for “Oslo pakke 3” selv da kanskje så får Akershus og andre lete etter omveier rundt byen. Men sikkert bra for bedrifter i Akershus, Buskerud og Vestfold; mottoet er “flytt ut av Oslo”

 2. “Og generelt er utslipp fra biler lavere når de kjører i jevn fart enn når de stanger i kø.”?? Hvorfor tror du det blir mindre kø? Det finnes ingen eksempler i verden på at mer vei skaper mindre kø.

   • Ja. Det er to måter å regulere veibruk på. Kø eller pris. Mer vei, uten prising for å regulere bruk vil gi mer kø. Det er godt dokumentert i trafikkforskning. Mer vei gir mer kø så lenge det er nok folk/biler til å fylle veiene, og det vil du alltid ha i urbane/tettbygde strøk.

 3. Jeg synes Solvik Olsen gjør en god jobb som samferdselsminister; men å fremstille partiet som sykkelvei og kollektiv-felt-partiet blir litt rart. De har jo ingen velgere igjen i Oslo, med god grunn. Dette utspillet hjelper han heller ikke. Jeg hadde fått mer respekt for han hvis han hadde vært ærlig på at vi er unige om oslos fremtid.

  • På tide å knuse fordommer? 🙂
   Det bygges mer sykkelvei og bevilges mer til buss nå enn under rødgrønn regjering 🙂

 4. Fakta: Alle erfaringer viser at mer bilkapasitet på motorveier i og rundt større byer gir mer biltrafikk. Ny E18-motorvei vil gi større bilkapasitet, følgelig også mer biltrafikk. Statens vegveen, av alle fastslår at dette vil føre til virkninger stikk i strid med Stortingets klimaorlik. Når en bygger en slik motorvei, vil en samtidig bedring av kollektivtrafikken bare redusere økningen i biltrafikk, ikke stoppe den. I teorien kan økningen i biltrafikk oppveies av skyhøye bomavgifter, men Solvik-Olsens parti har jo lovet å fjerne alle bommene.
  Pål Jensen

 5. Pål Jensen : du fokuserer på økt biltrafikk. Er det ikke mer relevant om det blir økte utslipp? Eller mener du det ene resulterer i det andre?

 6. Helt rett Pål Jensen. Skuffende at Solvik-Olsen er fullstendig kunnskapsløs når det kommer til elementær køteori. Til Oddvar Olaussen: gi meg et eksempel.

 7. Må skryte litt av Ketil Solvik-Olsen,
  Han er den beste samferdselsminister Norge noen gang har hatt.
  🙂

 8. AP har lurt mange, litt for lenge, det er på tide å komme ned på bakken, AP! Selvsagt trenger vi nye veier, har aldri noensinne hørt om at mindre og eldre veier løser noe som helst… Nå gjenstår kun å redusere den antikvariske “hestekraft” avgiften på bilmotorer, og kanskje erstatte denne med en høyere NOx avgift, hørte dere det, VW? 😉 Uansett, fortsett alt det fantastiske arbeidet, Ketil! 🙂

  • Enig 🙂

   At så mange ble fornærmet da de leste dette innlegget tyder bare på en ting, at Ketil som vanlig har rett!

Comments are closed.