Miljøpartienes virkelighetsflukt

Bedre byer for mennesker. Det ligger som grunntanke i vårt arbeid med transportløsninger. I miljødebatten forsøker noen rødgrønne ”miljøpartier” å skape inntrykk av at vi i samferdselspolitikken kun tenker bil, men at de skal tenke mennesker og kollektivtrafikk. Da er det på tide å oppdatere seg litt.

Storstilt satsing
Det skjer nå en storstilt satsing på tog og kollektivtilbud. Jernbanebudsjettet er økt med over 50 % siste to år. Jernbanen gjøres mer pålitelig ved at vi nå reduserer vedlikeholdsetterslepet, etter tiår med økende forfall. Det kjøpes inn flere nye togsett enn planlagt, og det er nå ca 100 flere togavganger daglig fra Oslo S sammenlignet med ett år siden. Passasjerveksten er enorm. Og, vi ser nå en økning i godsmengden på jernbanen, etter flere år nedgang. Næringslivet påpeker økt vedlikehold og derved økt pålitelighet som viktig faktor for økt bruk.

Statens bevilgninger til kollektivtrafikk i byene har også økt kraftig. På to år har H/FrP/KrF/V bevilget mer enn det rødgrønn regjering samlet leverte i sine siste fire år. I tillegg ble det i 2014 bygget ca 34 % mer sykkelvei enn opprinnelig planlagt, og vi skal øke satsingen i 2015. Til sammenligning realiserte de rødgrønne i snitt 30 % mindre sykkelvei årlig enn hva de planla.

Byutvikling
Det handler samtidig om mer enn bevilginger. Vi må gjøre det attraktivt å bruke kollektivløsningene. Vi jobber derfor aktivt med lokale myndigheter om å gjøre kollektivknutepunktene sentrale i byutviklingen. Nettopp fordi folk skal få en bedre reisehverdag. Det var avslørende da De Grønnes Rasmus Hansson i DBTV debatt nylig skrøt av Jernbaneverket/Vegvesenet/Ruters rapport om transportløsninger for Oslo/Akershus. Han sa at kollektivsatsingen sentrale posisjon i utredningen viste måten vi må tenke på. Nettopp, tenker jeg. Rapporten er jo utarbeidet basert på våre føringer, og av organ som jobber på bestilling fra H/FrP/KrF/V i regjering/Akershus/Oslo. Basert på hva Hansson skryter av, så burde MDG i Oslo samarbeidet med H/FrP, ikke rødgrønne.

Frigjør tid
Jeg tror mange folk vil velge kollektivløsninger dersom den gir komfort, fleksibilitet og er forutsigbar. Miljøbevegelsen hevder folk alltid vil velge bil fremfor tog/buss dersom de har valgmuligheten. Det er defensivt syn på kollektivtilbudet. Jeg tror kombinasjonen “tidsklemma” og digital kommunikasjon kommer til å gjøre kollektive reisemidler mer attraktive.  På toget/bussen får den reisende frigjort tid som man i den digitale tidsalder kan bruke mer fornuftig– lese nyheter, sosiale medier, mail, jobb og lignende. På sin telefon har folk også tilgang til sanntids reiseinformasjon og hvilke reisealternativ de har. Folk kan endre reiseadferd fordi de har informasjon på fingerspissene. Dermed oppnår man i større grad den samme fordel som bilene tidligere har vært alene om å tilby.

”Miljøpartiene” hevder de kjemper for et bedre miljø. Det er et mål jeg tror alle politikere støtter. Husk likevel – god miljøpolitikk handler ikke om å være mest mulig bekymret. Det handler om å finne løsninger som fungerer og folk tar i bruk.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Håper virkelig dere blir sittende i mange år!!
    Og ikke minst håper jeg at du vil være en pådriver for videre utbygging av E18 fra Grimstad til Arendal nå når Arendal-Tvedestrand bygges ut.
    Det vil jo være alt for dumt med en “flaskehals” mellom 2 100-110 soner!! 😉
    STÅ PÅ KJETIL 🙂

  2. Det største problemet akkurat nu e alle personbilan med dieselmotor!! Hadde dem blidd borte hadde luftkvaliteten blitt perfekt!!

Comments are closed.