Mange tiltak for økt sysselsetting og omstilling

Statsbudsjettet for 2016 er nå vedtatt. I en tid med turbulens i oljenæringen, er det viktig at statsbudsjettet er innrettet både på langsiktig omstilling OG kortsiktig grep som skaper aktivitet. Kraftig vekst i vedlikehold av infrastruktur, fartøy og offentlige bygninger vil gi en viktig og rask stimulans til næringer som rammes av redusert oljeaktivitet. Bare innenfor vedlikehold og fornying av vei/jernbane er bevilgningene økt fra ca 5 til ca 9 mrd kr under dagens regjering.

I tillegg gjøres en rekke grep for å stimulere nyskapning og grundere, motvirke ungdomsledighet og hjelpe folk inn i arbeidslivet. Dette skjer på toppen av det omstillingsarbeidet regjeringen har drevet de siste 26 månedene.

Det er oppsiktsvekkende når Arbeiderpartiets leder på NRK 6/1 hevder regjeringens eneste virkemiddel er skattelette. La meg derfor forsøke å utvide Støres horisont. Etter regjeringsskiftet har vi redusert elavgiften for grønne datasentre, og nå varsler bransjen investeringer. Vi har endret reglene for industriens eierskap til vannkraft, og Hydro sier de vil satse. Vi har varslet bygging av flere miljøferger, med anbud på flere el-ferger og ferger med miljøteknologi. Vi vil endre avskrivingsreglene for vindkraft, for å bedre lønnsomheten i gode prosjekt.

Flere vannkraft- og vindkraftprosjekt får konsesjon og kan bygges. Det investeres i biopelletsanlegg og biodrivstoff, og det gis bedre avgiftsfordeler. Ny landbrukspolitikk har økt investeringsviljen i landbruket. Det er etablert bedre støtteordninger for utbygging av landstrøm for skip, ladepunkter for elbiler og bruk av grønn teknologi i skipsfarten.

Utbyttepolitikken i Avinor er endret, for å investere i flere flyterminaler. Investeringer og vedlikehold av vei og jernbane har økt, slik at vi bygger landet for fremtiden. Vi styrker klimateknologifondet, infrastrukturfondet, ulike energiteknologiprogram. For å nevne noe. Dette er ulike tiltak vi kjempet for i opposisjon, men tapte. Støre i regjeringen stoppet disse tiltakene. Kanskje det er derfor de ignorerer satsingene når dagens regjeringen gjør motsatt vedtak av AP, og i stedet gjennomfører tiltakene.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Dere er bare best! Fantastisk arbeid Ketil Solvik-Olsen! Tusen takk for alt dere gjør!
    Så får bare venstresiden vise at de ikke følger mye med. De er jobber mest med å skjelle ut denne regjeringen – de har holdt på med det i 2 år nå! Og tåkefyrsten er frempå igjen!
    Tenker hele tiden på alt dere gjør for landet, og NRK har ikke skjønt det ennå! Det er SV og AP som ruler – de blir jo nærmest brukt som sannhetsvitne i alle fall på radio – NRK 1.
    Hjelp!!!!

  2. Etter over 2 år med planer og prat,er nå cirka 1000 veibyggingsarbeidere på randen til arbeidsledighet.Nå må alle planer og prat settes ut i live av Solvik-Olsen.Politisk sendrektighet?? På 2000-tallet ble det bygger 610 km 4-felts hovedveier,så om Solvik-Olsen skal gjøre det bedre som han hele tiden skryter av,bør han snart få startet disse nødvendige utbyggingene han på tro og ære har lovet å få gjort.Han bør holde det han lover!!

Comments are closed.