Bedre byluft og politisk handling

De siste månedene har jeg fått mye kjeft fra enkelte rødgrønne politikere. De påpeker dårlig byluft. De klager på at det er mange dieselbiler som forurenser i byene. De peker på at ESA har dømt Norge for dårlig byluft. De spør hva jeg skal gjøre med det.

De samme politikerne har visst glemt at den høye dieselbilandelen skyldes avgiftspolitikken til den rødgrønne regjeringen. Og de har visst glemt at ESAs dom tar for seg årene 2009-2012, altså en periode da rødgrønn regjering styrte.

Det politiske spillet blir ekstra synlig når AP nå kritiserer meg for at Vegvesenets forslag om lavutslippssoner (fra oktober 2012) enda ikke er innført. AP glemmer å nevne at Vegvesenets forslag ble skrinlagt av den rødgrønne regjeringen, og det bare to dager etter Vegvesenet fremmet forslaget. Eier AP ingen politisk hukommelse fra tiden de satt i regjering? Basert på APs retorikk nå, så var den rødgrønne regjeringens politikk et problem.

Vi kan derfor, litt flåsete, si at det første grepet vi gjorde for bedre byluft, var å avsette den rødgrønne regjeringen. Man løser ikke bymiljøutfordringer ved å pøse på med dieselbiler. Men utfordringen krever utvilsomt flere grep. Regjeringen gjør mange.

Vi styrker byenes økonomiske rammer til å satse på bedre kollektivløsninger. Vi må gi pendlere og studenter et godt kollektivtilbud slik at de velger bort bilen. Under dagens regjering har for eksempel Oslo fått nesten firedoblet bevilgningen under “belønningsordning for kollektivtrafikk”. Og nå har regjeringen akkurat utlyst søknadsopplegg for enda 400 mill kr til kollektivinvesteringer. Videre har H/FrP regjeringen lovet å støtte planlegging av kollektivutbygging i de største byene med 50 prosent. Til sammenligning mottok Bergen rundt 15% til dette de foregående 10-15 årene.

Vi har også økt bevilgningene til jernbanen med rundt 50 prosent. Bevilgningene er langt høyere enn forutsatt i Nasjonal Transportplan, og vi sikrer flere togavganger i og rundt de store byene. Både rundt Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger er det viktige og store jernbaneprosjekter som skal realiseres. Det går over 100 flere tog daglig fra Oslo S nå enn før stortingsvalget.

Infrastruktur for gang og sykkelveier bedres. Budsjettet øker med hele 60 % fra 2015 til 2016, og det blir nesten en milliard kroner tilgjengelig i 2016. For de som må bruke bil til hverdagsreisene, så har vi gjort lavutslipp/nullutslippsbiler mer konkurransedyktige. Avgiftspolitikken for plug-in hybridbiler og elbiler motvirker effektene av den mer fordelaktige behandlingen dieselbilene fikk i under forrige regjering. Morgendagens bilpark vil utvilsomt være grønnere og smartere enn i dag, og derfor skal vi fortsatt tenke hvordan vi kan bygge ut bedre veier, blant annet for å bedre lede gjennomgangstrafikk bort fra der folk bor. Arbeidet for bedre luftkvalitet i byene må ha en mer presis innretning enn en generell uvilje mot privatbilisme.

I enkelte byer har lokale myndigheter (rødgrønne Oslo og Bergen) etterspurt såkalte permanente lavutspillssoner. I praksis tenker mange at de skal forby dieselbiler. Kravet er litt oppsiktsvekkende, tatt i betraktning at min forgjenger fra den rødgrønne regjeringen, avviste at man kunne forby dieselbiler i byområder. Da kan man spørre seg hvorfor det plutselig ble straks de forlot regjeringskontorene.

Jeg minner likevel om at landets lokalstyrer allerede har mange virkemidler som de kan ta i bruk, uavhengig av regjeringen. Et godt virkemiddel å få bedre renhold av veiene. Et annet kan være gratis kollektivtrafikk på dager med dårlig luft. Enda bedre blir det der Fylkeskommunene og kommunene stiller miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy slik at ikke bussene bidrar til den dårlige luftkvaliteten.

Men mange rødgrønne politikere er mer opptatt av å bruke pisk fremfor gulrot. La meg derfor minne om at man lokalt kan velge å ta i bruk piggdekkgebyr. Vegloven åpner allerede for lokale vedtak om tidsdifferensiering av bompengesatsene i rushtiden – en slags køprising på dager med dårlig luft. Og, vegtrafikkloven åpner allerede for “midlertidige lavutslippssoner” – altså forbud mot bestemte grupper av kjøretøy innenfor et område på dager med dårlig luft. Disse virkemidlene ligger altså allerede i lovverket, og kan tas i bruk om man ønsker det lokalt. Men istedenfor ber Arbeiderpartiet om regelendringer som deres egen regjering sa nei til for bare få år siden, og som de vet tar tid for å få lovverket på plass. Det bekrefter følelsen av politisk spill, dessverre.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

15 Comments

 1. Veldig bra Ketil. Det må settes fokus på hva som skjer nå og tidligere, slik at folk blir klar over hvem som gjør hva. Frp gjør en kjempejobb i regjering, og hadde ikke dere vært med i den vanskelige tiden vi er i nå, hadde landet virkelig vært ute og kjøre. All honør til dere. ?

 2. Hei Kjetil
  Har lest artikkelen, Kollektivt er bra d ,men er ubrukelig for mange. Sykkel vell å bra, men det er 15 speik og vind i trondheim i dag? Løsninga på problemet er på lang sikt er Følgende. La folk få kjøpe ellbil uten avgifter, la de betale ei årsavgift og ei forsikring både for ellbilen og den andrebilen som de har i dag. Hvilken bil tror du blir mest brukt?? Enkelt Gullerot Problem løst. og du blir værdens mest hylla person! Årsaken for at jeg holder på privatbilen er annvendelse og at landet er bygd opp rundt bilen
  Ha en god dag Hilsen Helge.

  • Så du mener vi i distriktene skal subsidiere dere i byene? Jeg tenker at en El.bil sliter like mye på veien som en fossilt drevet bil. El-biler kan heller ikke kjøre dersom vei ikke er brøytet og vedlikeholdt.Dersom dere vil bo i byer må dere ta regningen på lik linje med det vi som bor i distriktene enkelt og greit. Hvis ikke flytt ut og se da hva regningen på transport blir når en må betale det det koster.

 3. Dere har absolutt fått gjort mye bra i samferdselspolitikken etter regjeringsskiftet, men på dette feltet er det for dårlig.

  Jeg er en blågrønn velger som bor i Oslo sentrum, og jeg vil ha ren luft, uavhengig av hvilke politikere som ber om det. Jeg er lei av å gå gatelangs og puste inn dårlig luft, prøv f.eks. å gå langs Brugata. Da må politikerne få mulighet til å innføre lavutslippssoner på hele veinettet.

  Det må også bli slutt på å subsidiere diesel i forhold til bensin avgiftsmessig (autodieselavgiften er lavere enn bensinavgiften), og noe må gjøres siden vi i flere år har visst at NOx-utslippene til dieselbiler ikke er reelle. Volkswagen saken kom ikke med noe nytt. Dette kan enkelt gjøres ved å skru opp dieselavgiften, og ned bensinavgiften.

  Når man kan måle at flere dør på dager etter sterk luftforurensning er jeg ikke interessert i å høre på hva de rødgrønne gjorde feil. Jeg er helt enig at politikken de førte var for dårlig, det var flere som advarte i høringen mot avgiftsendringene som endte opp med å favorisere dieselbiler i innkjøp.

  Det er ganske telling at Oslo var ført opp sammen med Beijing når Tesla introduserte HEPA-filteret på sin Model X…

  • Du har tydeligvis ikke fått med deg at landet ikke slutter ved Sinsenkrysset. Vi som bor i distriktene er totalt avhengig av å bruke bil. El bil er for oss en vits.Vi bruker bilen til personbefordring og varetransport. Det er ikke mulig å bruke henger på en El-bil ,følgelig må vi ha to biler for å kunne dekke transportbehovet. Er dette forenelig med miljø og økonomi.? Dersom Oslo folk synes det er trasig luft i Oslo flytt ut slik at det blir mindre antall som forurenser, eller bruk El-bil, men ikke forlang at andre skal ta regninga. Oslo er avhengig av verdiskapningen i distriktene, og de må snart begynne å innse dette. En kan ikke leve av å klippe hverandre, og på Nyland Vest og Christiania Spigerfabrikk er det jo en stund siden det var aktivitet.

   • Folk utenom bysentrum er avhengige av biler ja. Men, de er ikke avhengige av subsidierte dieselbiler som forurenser mer enn bensinbiler. Retter man opp i avgiftsfavoriseringen av diesel i forhold til bensin så har man gjort mye for lokalmiljøet. Det er ingen grunn til å putte nye dieselbiler på veiene i dag som skal kjøres eller pendles til storbyer

    Vet ikke hvorfor du tror bare elbiler hjelper, bytter man ut gamle dieselbiler med nye bensinbiler har man gjort mye. Man kan gjerne kjøpe hybridutgaven slik at man evt er sikret å kunne kjøre i nullutslippssoner som kanskje kommer en dag.

 4. Joda, Apene har hukommelse, – det er verre med redeligheten og moralsk integritet. De har styrt i dette landet så lenge, både med politisk flertall i Stortinget og gjennom byråkratisk kronisme at de blir helt fra seg når tullingene fra Frp fikser biffen.

 5. Hei, du gjør en flott jobb, har aldri måttet stoppe så mye for oppgradering av veier som i 2015.
  Men, hvorfor går regjeringa og kutter den frie km godtgjørelsen fra 4.10 til 3.80???
  Vi som er selgere/agenter lever av å være på veien. Forsikringer, service, ja alt bilhold går opp og så setter dere NED fribeløpet!
  Ønsker gjerne et svar på dette.

 6. Håper FrP samtidig ser sitt snitt til å holde avgiftene på elbiler lave i mange åer fremover. Da får en slått to fluer i en smekk. FrP kan vise til å både bidra til mer miljøvennlig transport og å redusere avgiftene på bil. Ikke la dere forlede til å tro at elbiler er sponsede eller subsidierte biler. Elbiler er rett og slett biler med et mer fornuftig avgiftsnivå.

 7. Dere gjør et fantastisk arbeid! Ville det kanskje vært en ide å øke NOx avgiften ganske kraftig men samtidig senke CO2 avgiften på biler? Da vil man automatisk vri om fra dieselbiler til vanlige bensin og hybridbiler. Se til USA, der er dieselbilsalget 90% lavere enn for bensinbiler. De har skjønt det! Stå på videre! ?

 8. Har et spørsmål, og det gjelder om Statens Vegvesen alltid er informasjonspliktig.

  La meg ta følgende eksempel:

  Man blir sittende utenfor Gudvangatunnelen, da det er rød blink.

  Det går over 1 time, og trafikken må da nesten ha stått ned til Lærdal.

  Kan komme tilbake til aktuell dato om det er interessant.

  Ingen informasjon ble gitt og vi stod nesten 2 timer.

  Meg har det bare skjedd en gang men regner med at dette må ha skjedd flere ganger da

  den ansatte fra vegvesenet ikke ga noen forklaring på så lang ventetid (som om dette hadde skjedd før).

  Ikke så greit vinterstid for folk som har bilen full av barn.

  Mvh.

 9. Hei siste ukene skrive og snakke alle om Dårlig Luft i Byene !Ikke ei Ord hørte jeg øver denne Norskeukulturen Tomgangskjøring forbud!??Mesteparten av Norske Biler hår ingen Kupevårme og alle Biler gå på Tomgang.Taxis,Busser,Lastebiler stoppe ikke Motor !Jeg anbefalle ei absulut importforbud med Biler uten Kupevarme,Busse og Taxi uten Kupevarme !På Byggeplassen gå bilen heile dag på Tomgang osv osv jeg kann fortsete denne liste!Politibiler hår ikke Kupevarme på grunn av Sparetiltak!Ei kupevarme før bilen koste ikke verdensbeløpp !Norge må inføre ei absulut Tomgangsforbud! ikke ei Politiker eller Partei har tenkt øver dette!MvH.

 10. Hva med å legge landstrømnen som er ment å bruke offshore til Bergen og andre byer med stor båt havn. Det ville endret luften i disse byene mer enn noe annet tiltak mot biltrafikken. Samtidig er det jo utrolig å bruke strøm offshore, der de er selvforsynt med egenproduksjon med bruk av gass.

 11. Hei Ketil
  Er helt enig i alt du skriver i ditt innleg,men det er alikevel en ting jeg er meget forundret over. “Alle” klager over dårlig luftkvalitet i Oslo om dagen,alle er vel i grunn enig der,men det er tiltakene vi strides om.
  Når de rød/grønne partiene nå går til de drastiske tiltak med forbud for dieselbiler i Oslo,og alle ulempene det fører med seg for både næringsliv og private,kan man jo begynne å lure på om det ikke også finnes andre tiltak som kan hjelpe mye uten at det blir store ulemper for folk.I disse tider drives det utbedring/oppgradering av flere av Oslo`s tunneler,og nå neste uke står altså Brynstunnelen for tur,noe som helt garantert vil føre til store trafikale problemer inn og ut av Oslo fra alle kanter.Kø er vel ikke akkurat med på å forbedre Oslo lufta ?? Spørsmålet mitt er: Hvorfor i all verden har ikke du som Samferdselsminister vært en pådriver for at dette arbeidet kan utføres 24 timer i døgnet? Det ville da ha blitt ferdig mange mnd før,og ville samtidig kanskje ha bedret lufta i Oslo mye,pga av mindre køkjøring!!Ikke minst ville mye av trafikken ifb med utbedringene gå på kveld og natt,og dermed ikke vært med på å øke trafikken på den værste rushen inn/ut av Oslo,samt de trafikale problemene i Oslo pga utbedringene ville vart i en kortere periode. Hører SVV forklare dette bort med at de må tenke på naboene,så de kan ikke jobbe døgnet rundt,men den kjøper jeg bare ikke! Tror ikke naboene en gang har blitt tatt med til råds i denne saken.Og jeg tror faktisk de aller fleste naboene til disse prosjektene hadde satt pris på at tunnelarbeidene hadde tatt så kort tid som mulig.Dette er vel statlige veier,så må jo ligge under ditt ansvarsområde skulle jeg tro,og med fortgang i disse sakene så kunne man kanskje ungått å få så dårlig luftkvalitet at dieselbil forbud ikke blir nødvendig så mange ganger. Er forundret over at så mange tiltak er nevnt ang Oslos dårlige lufkvalitet,men ingen steder har jeg lest at dette har vært tatt opp.

Comments are closed.