Satsing på Sørlandet, ikke stillstand.

Jernbanen på Sørlandet viser god utvikling. Flere avganger, langt flere reisende, og rekordstore bevilgninger til vedlikehold av infrastrukturen. Man skulle tro at det ble tatt som gode nyheter, etter mange år hvor kampen om en sovevogn på nattoget fremstod som viktigste tema.

Jeg blir derfor forundret når Jernbaneforum Sør nærmest vil overse den gode utviklingen. Tvert imot virker man mest opptatt av å tegne et bilde om at ingenting skjer. Det er en trist tilnærming. Man må kunne ha visjoner for fremtiden, samtidig som man gjør det best mulig utav nåtiden.

Etter regjeringsskiftet har bevilgningene til jernbanen har økt fra knapt 12 mrd kr til over 18 mrd kr. Det er 6 mrd kr mer til jernbanen, hvert år. Vi reduserer nå forfallet, etter mange tiår med økende vedlikeholdsetterslep. Vi får levert nye togsett hver måned. Vi har tilnærmet doblet antall avganger på sørlandsbanen. Dette skjer samtidig som Sørlandet opplever en ekstraordinær satsing på veinettet. Det investeres, planlegges og bygges på Riksvei 9, E18 og E39. Prosjekter man har snakket om i mange tiår, blir nå realisert. Dermed er det urimelig å gi inntrykk av at man ikke ser potensialet for regional utvikling på Sørlandet. Milliardinvesteringene som nå skjer er vel tvert imot et bevis på at Sørlandet har høy oppmerksomhet i regjeringen.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser