Kraftig veisatsing og kunstig kritikk

Jubelen steg i taket i mange fylker nylig. Viktige veistrekninger er besluttet utbygget en rekke steder på E39, E18 og E6. Ordførere og næringslivsledere var lykkelige over at tiår med brutte løfter endelig var over. Dette var også tilfelle for Trøndelag. E6 nord og sør for Trondheim skal utbedres. Behovet er stort – det har også jeg erfart gjennom flere reiser på strekningen. Jeg blir derfor forundret når jeg, nok en gang, opplever at Arbeiderpartiets representanter velger å sutre i media. Blant annet fremstilte fylkesordfører Tore O. Sandvik situasjonen som trist og lei. Det er egentlig vanskelig å ta dette politiske spillet seriøst.

Jeg kunne forstått en slik reaksjon dersom regjeringen hadde besluttet at en vei ikke skal bygges. Men faktum er at regjeringen har god fremdrift på utvikling av både vei og jernbane i Trøndelag. La meg derfor minne om noen fakta.

2032Våren 2014 fikk jeg besøk fra en delegasjon fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det AP styrte fylket var bekymret over veistandarden på E6 sørover fra Trondheim. I PowerPoint-presentasjonen med fylkeskommunens logo ytret de bekymring over at E6 ville stå ferdig først lenge etter 2030. De ønsket veiprosjektet fremskyndet. Og nå skjer det faktisk – beslutninger tas, arbeidet kommer i gang. Vi har bevilget langt mer penger til veiplanlegging enn AP la opp til – fordi vi trenger byggetegninger. Og vi bevilger langt mer penger til veibygging. Ja, faktisk har APs forrige samferdselspolitiske talsperson omtalt regjeringens politikk som “veibonanza”. Da er det snodig at AP i Trøndelag later som om knapt noe skjer.

Tilsvarende hevdet Sør-Trøndelag AP nylig at regjeringen hadde satt arbeidet med elektrifisering av Trønderbanen 40 år tilbake i tid. Det til tross for at Jernbaneverket samme dag sa de mente man ville kunne bruke elektriske tog på Trønderbanen tidligere enn opprinnelig antatt i Nasjonal Transportplan. Det viser at H/FrP-regjeringen ligger langt foran skjema på bevilgninger til jernbanen. Hvorfor vil da Arbeiderpartiet fremstille situasjonen negativt?APs trønderbanebløff

Jeg er glad for at AP i realiteten kommuniserer større forventninger til infrastruktursatsing med dagens regjering, enn hva de forventet av seg selv. Det er kanskje naturlig, når de ser at dagens regjering har levert kraftig vekst i vedlikehold av vei og jernbane der AP leverte økt forfall. Tilbudet på Trønderbanen har økt betydelig som følge av økte bevilgninger under dagens regjering. I tillegg har vi lovet at staten skal finansiere halvparten av Superbuss-infrastrukturen i Trondheim, et langt sterkere løft enn hva AP gjorde i regjering. Og vi har bevilget penger til økt bruk av biogass i bussflåten i Trondheim. Jeg registrerer at AP nå er utålmodige, men det er altså fordi de nå øyner håp som var borte under rødgrønn regjering. Debatten ville likevel vært ryddigere om man forholdt seg korrekt til historien.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. Ikke skryt av elektrifisering av Trønderbanen på eksisterende trasé, dette er bortkastede penger igjennom Malvik. JBV holder på å utrede dobbelspor igjennom Malvik, sannsynligvis langtunnel fra Ranheim til Hommelvik, det hadde vært noe å skryte av å ha fått til. Se Malvikstranda på Facebook

  2. Øystein Ofstad, klart regjeringen har lov til å vise til hva de får til. De fremskynder NTP, som forrige regjering hadde sneglefart på.

Comments are closed.