Tryggere trailere, mer rettferdig konkurranse

Lastebilnæringen er en viktig del av vårt transportsystem og en viktig arbeidsplass for mange tusen personer. Det er viktig at vi jobber for rettferdig konkurranse, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Siden regjeringsskiftet har vi brukt mye tid på å jobbe sammen med bransjen for å nå disse målene. Det vil ta tid før vi er i mål, men utviklingen går i riktig retning. Standarden på bilene blir bedre, ulykkene blir færre, stadig flere lastebiler har beste miljøstandard (Euro VI), utenlandske tungbiler betaler langt oftere bomregningen, og færre dårlige utenlandske vogntog tar turen til Norge.

Her er en oversikt over noe av hva vi har gjort:

 • Flere kontroller: Kontrollvolumet er nær femdoblet etter regjeringsskiftet. Kontroll av dekk, kjetting og bremser, samt kabotasje, blir prioritert.
 • Mer effektiv kontrollinnsats: Vegvesenets kontrollører har fått digitale verktøy, som gjør deres arbeid mer effektivt. Teknologi for automatisk skiltlesing er tatt i bruk, slik at man i mindre grad stopper kjøretøy som pleier ha alt i orden.
 • Det er innført strengere regler for tilbakeholdsrett av kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav, slik at flere kan få kjøreforbud.
 • Vi har tatt i bruk hjullås, slik at biler med kjøreforbud kan “lenkes fast”.
 • Det er innført vinterdekkpåbud for tunge kjøretøy, inklusiv på tilhenger: Vegvesenet vurderer kvaliteten og egenskapene på dekkene, ikke bare merkingen på selve dekket.
 • Samarbeidskonsept med næringen om “trygg trailer”, for å sjekke kjøretøy når de laster gods.
 • Det er innført påbud om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy, for å sikre at utenlandske trailere ikke har en konkurransefordel ved å stikke fra bompengeregningen. Vegvesenets tall viser at regningene nå blir betalt.
 • Innført permanent ordning for bruk av modulvogntog er innført. Nye strekninger egnet for modulvogntog vurderes fortløpende.
 • Lagt til rette for mer effektiv tømmertransport, ved økt tillatt lengde på tømmervogntog fra 22 til 24 meter og tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn. Nesten 100 pst. av riksvegnettet åpnet for 24 meter lange tømmervogntog og om lag 88 pst. for tømmervogntog med 60 tonn totalvekt. Tømmernæringen anslår driftskostnader er kuttet med rundt 50 mill kr årlig!

Vi har også flere ting som er under arbeid.

 • Muligheten for å stille krav om vinterkompetanse for å kjøre på vinterveier ved dårlige kjøreforhold. Har gjort flere initiativ mot andre vinterland i EU.
 • Bedre oppfølging/kontroll av utenlandske vogntog ved “kabotasje” kjøring.
 • m.m. 🙂

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

 1. Det at de fleste utenlandske vogntogene i dag har brikke er langt fra ensbetydende med at de betaler for seg. Ei brikke koster 200 kr. og ved hjelp av den får dere en “adresse” å sende regninga til. Det er herved ikke noe enklere å inndrive det utestående. Jeg kjører selv trailer på Norske veier. og ser mange ganger dagelig at disse mafia bilene fra øst/syd europa ikke fåpr grønt eller hvitt blink på bomstasjonene. Hadde den brikka de har vært betalt for så hadde blinket grønt. Dere er bare alt for godtroende. Sett opp bommer på grense overgangene. Går ikke den bommen opp fpr de, vel så må de inn å gjøre opp for seg før de slipper inn. Enkelt og greit. Fatter ikke hvorfor alle disse skal få slite ned veinettet uten å betale for seg. innfør km avgift for det de kjører inne i Norge. dette er vanlig i flere land.
  Og så lenge ingen av disse fyller diesel her sså betaler de heller ikke for vei bruken. Hvor mange tusen arbeidsplasser har ikke forsvunnet innen transport næringa de siste årene ?? Ikke bare sjafør jobber. Hva med norske påbyggere , verksteder , dekkforhandlere , diesel selgere osv osv.
  Bra at det jobbes med saken men , det er på høy tid at dere får ut fingern.

  • Pesca: Nå sier faktisk Statens Vegvesen at regningene i mye større grad enn tidligere blir betalt. Og når det gjelder påbyggere så bør du vel heller kritisere norske bileiere som heller kjører til Danmark for å få på påbygg og annet?

Comments are closed.