Oslopakke 3 og Oslobyrådets “misforståelser”

Det virker som det er en hemmelighet for byrådet i Oslo, men i avtalen om Oslopakke3 har de gitt sin støtte til å bygge ut en bedre E18 fra Lysaker til Asker, den såkalte Vestkorridoren. Når jeg leser byrådets kommentarer etter Oslopakke 3 nå er signert, virker det som om de ikke forstår at spaden nå skal i jorden.

Enkelte kaller avtalen om Oslopakke3 et paradigmeskifte i norsk samferdselspolitikk. Det er jeg i så fall stolt av, selv om det egentlig har vært varslet siden regjeringsskiftet. Da lovet dagens regjering at vi skulle ta halvparten av regningen for store kollektivprosjekt, selv om dette egentlig er et lokalt ansvar. Det ligger til grunn for Oslopakke 3. For vår regjering handler det om å gi folk flest flere og bedre løsninger for hverdagsreisene sine. Nå får vi det til. Der Oslo måtte finansiere hele forrige t-bane utbygging over egne budsjett (Løren-banen), så stiller nå staten opp med penger slik at man kan bygge Fornebubane, Ahusbane og sentrumstunnel. Politikkskiftet som kom ved regjeringsskiftet gjør dette mulig, for så langt tyder det på at Oslos byråd ikke har tenkt å bevilge særlig mer av sine egne penger for å realisere disse prosjektene.

Samtidig blir det bygget mer vei, mye mer vei. Jeg er faktisk positivt overrasket. Oslos byråd gikk tross alt inn i forhandlingene med krav om “ikke en meter ny vei, ikke en meter ny asfalt”. Nå blir det god fremdrift på Manglerudtunnelen, Røatunnelen, utbedringer ved Furuset og Filipstad. Mest omtalt har likevel E18 Vestkorridoren vært – strekningen fra Lysaker til Asker.

Jeg stiller meg litt undrende når jeg leser hvordan Oslos byråd hevder at man i avtalen har nedskalert prosjektet og begrenset det i lengde. Det vitner om manglende vilje til å forholde seg til virkeligheten. Regjeringen har hele tiden sagt at det ikke var et aktuelt resultat. Det er tross alt statens vei. La oss derfor gå gjennom punktene i tur og orden.

E18 prosjektets lengde:
I avtalen står det at strekningen Lysaker-Strand er første etappe i utbyggingen av hele prosjektet Lysaker-Drengsrud. Inkludert i dette er både utbedring av selve E18 så vel som bygging av den såkalte Bærumsdiagonalen (sistnevnte virker et nesten samlet pressekorps til å ha gått glipp av). Dette gleder jeg meg over, selv om byrådet virker til å ha gått glipp av noen sammenhenger.

I avtalen står det tydelig at man “ikke har konkludert hvordan utbyggingen av E18 Strand – Drengsrud (Asker) konkret skal gjennomføres”. La meg da understreke ordet hvordan, fordi Oslo byrådet later som om det i avtalen står at man “ikke har konkludert om utbyggingen av E18 Strand – Drengsrud konkret skal gjennomføres.” Jeg kan forstå hvorfor forhandlingene tok tid når man gjenforteller en konkret setning på en slik misvisende måte. Men teksten er ikke til å ta feil av. Diskusjonen videre handler om hvordan prosjektet skal bygges ut. Vi kommer derfor til å ha full fremdrift i planarbeidet for resten av strekningen. Reguleringsplaner må på plass, og så kan vi ta for oss nye delstrekninger.

E18s kapasitet:
Det er riktig at under byggeprosessens første fase vil ikke kapasiteten øke på E18. Men det er like klart at når hele E18 prosjektet står ferdig, vil veien har totalt sett flere filer enn i dag. Det vil være 3+3 felt for vanlig trafikk, 2 felt for kollektivtrafikk samt en sammenhengende sykkelvei. Det er verken mer eller mindre enn det som lå til grunn i planene før forhandlingene startet. Men la meg understreke – det blir ikke den 16 felts monsterveien som byrådet (helt feilaktig) har omtalt prosjektet som tidligere, ei heller blir det en nedskalert versjon. Det blir en bedre vei som gjør hverdagen bedre for kollektivreisende, for yrkessjåfører og håndverkere, og for de bilistene som bor slik til at kollektivløsninger ikke fungerer i hverdagen. Og la meg understreke at fremtidens kjøretøy ikke vil gi de samme luftplagene som vi opplever i dag. Se bare på den utviklingen vi i dag opplever innen kjøretøyteknologi og drivstoff.

Byrådet forsøker også å hevde at veien må bli nedskalert når vi alle er enige om å kutte kostnader. Vel. Nedskalert i pris, men ikke i funksjonalitet er vår klare beskjed. Og den beskjeden er ikke unik for dette prosjektet. Det er en tilnærming jeg har i alle veiprosjekt. Kostnadene for vei og jernbaneprosjekt har vokst altfor raskt de siste tiårene. Jeg vil prøve å få ned byggekostnader men samtidig sikre god fremkommelighet. Det kan bety andre løsninger enn det som opprinnelig lå til grunn, men ikke som nedjusterer kapasiteten.

Byrådet gir inntrykk at Statens Vegvesen er pålagt å utrede alternative E18 løsninger uten kapasitetsøkning for resten av prosjektet. Det er også en misvisende beskrivelse av avtaleteksten. Det riktige er at Oslo og Akershus anmoder Vegvesenet om å utarbeide alternativer for strekningen hvor “vegkapasiteten inn til Oslo ikke øker”. La meg da minne om at prosjektet E18 Vestkorridoren ikke øker kapasiteten over fylkesgrensen. Prosjektets omfang er Akershus.

Jeg er glad for at vi nå har en bred avtale om E18 Vestkorridoren. Staten er veieier, og vi tar ansvaret for å sikre god fremdrift i prosjektet, i tråd med den enigheten vi nå har med Oslo og Akershus. Men jeg anmoder Oslos byråd om å lese avtalen de har signert. Det kan spare oss for unødvendige misforståelser i fremtiden.

Og til slutt et hint til Rasmus Hansson og andre som gir inntrykk av at privatbilismen gjennom bomringen i Oslo har hatt en vedvarende eksplosiv vekst i mange tiår, og at det først er nå trenden skal snu. Dere må følge med i timen. Under forrige byråd snudde trenden. Kollektivtilbudet ble bygget ut kraftig, og biltrafikken gjennom bomringen ble redusert med 7 prosent under forrige byråd. Når man omtaler seg selv som historisk, er det dumt å fremstå historieløse…

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

15 Comments

 1. En sak som vinner velgere!

  De aller fleste her i landet vårt vil ikke ha politikken til de grønne.

  Om du som samferdselsminister viser handlekraft og overkjører avtalen som innebærer en reduksjon på 1 kjørefelt, så vil det være noe som vinner mer velgere enn om Krekar ble sendt ut av landet.

  Dette er hovedveien som skal vare i 50 år, da nytter det ikke bygge for lite. Den burde vært 5 felter hver veg.

  Lykke til med valget!
  Andreas Hansen

  • Hei,
   Avtalen innebærer ikke en reduksjon i antall kjørefelt når prosjektet står ferdig. Under byggeperioden blir det ikke økning sammenlignet med i dag (det omtaler byrådet som nedskalering), men når ferdig blir det flere felt enn i dag.

 2. Det er tross alt staten som er ansvarlig for E-18 og den delen vi snakker om ligger i Akershus, Oslos byråd bør kanskje jekke seg ned et par hakk. De bør ikke glemme at Oslo er den store vinneren med alle kollektivprosjektene, kanskje på tide å vise litt solidaritet med naboene i vest. At de prøver å gi inntrykk av en seier i kampen omE-18 blir bare dumt.

 3. At de grønne og med rørleggeren i førsersete kan diktere så mye rart er noe velgerne kommer til å angre stort på frem til neste valg.
  Er det noe jeg tviler på så er det at de får noen ny tillit ved neste valg, da de koster innbygerne i oslo og omegne alt for mye. De er en flopp, og det håper jeg velgerne ser neste gang de går til valg urnene.
  Men at bompengene skal øke synes jeg lite om, iallefall at vi som kjører diesel bil skal bli ekstra straffet.
  Dette henger ikke helt på greip, og dette bør du ta tak i Kjetil.
  Utenom dette så er jeg stor fornøyd med jobben du og vår flotte regjering gjør.

 4. Takk for flott klargjøring. Savner fortsatt en løsning på hvordan bompenger på E6 og E18 og størrelsen på disse i relasjon til bompenger inn til Oslo by skal håndteres i fremtiden.
  Det er tydelig med den politiske sammensetning i nåværende bystyre og kanskje også fremover at det kan bli et opplegg utenfor rimelighetens grenser.

 5. Gratulerer med å ha bidratt til bruk av 40 milliarder kroner, som vil føre til et eller flere av følgende utfall:

  Utfall 1: Økt trafikk inn mot Oslo, noe som vil gi kraftigere støyplager for befolkningen, trafikkavviklingsutfordringer for bilistene (både private og næringsdrivende) og mobilitetsutfordringer for myke trafikanter, ved og i eksisterende knutepunkt og veikryss som Smestad, Majorstuen, Vika, Bjørvika, Gamlebyen, Lodalen, Tåsen, Storo, Sinsen, Helsfyr, Ryen osv.

  Utfall 2: Økte bompengenivåer benyttes for å reversere trafikkveksten man bygger kapasitet for, og gjør investeringen komisk unødvendig.

  Utfall 3: Økt veikapasitet gjør det mer attraktivt å fortsette og bo spredt langs vestkorridoren, noe som vil undergrave alle tverrpolitiske fundamenterte målsetninger om økt fortetning og knutepunktsutbygging.

  Med andre ord: Uansett utfall, 40 ubrukelige milliarder vi heller kunne brukt på tiltak som faktisk hadde utviklet samfunnet mot en fremtidsrettet struktur.

 6. ketil
  er vel på tide at det blir 100 % fradrag på bompenger for oss som faktisk er avhengig av bil da det ikke går kollektiv på den tiden av døgnet vi pendler for og komme på jobb
  ,bor ikke i oslo og jobber på gardermeon,for at flyplassenn skal være oprativ for vanlige reisende må vi som jobber der møte noen timer før folket våkner og jobbe noen timer etter at folket har landet med siste fly 2330
  eller kansje på tide at man har gratis bomring på kvelder og netter og helger da det ikke går kollektiv transport som man kanbruke til og pendle til jobb. er ganske stor andel menesker som jobber skift(politi,brann,sykehus,flyplasser,transport av varer og mensker) og må bruke bil

 7. Flott med klargjøring og tydelige signaler fra statsråden, synes dette har kommet dårlig frem i media. Vi som bor på Høvik ble svært skuffet da vi fikk presentert en såpass uklar avtale og hvor mesteparten av traseen fremdeles henger litt i det blå. Det er åpenbart viktig at man bygger for fremtiden og befolkningsvekst, men vel så viktig at man tar hensyn til lokalmiljøer og legger gjennomgangstrafikk i tunnel. Er veldig lei av å høre MDG Marie predikere om Oslolufta men gir totalt blaffen i lufta og støyen vi i Asker og Bærum lever med!

  • Oslolufta ER DÅRLIGERE enn Bærum- og Askerlufta.

   Dersom E18 bygges ut med økt kapasitet så vil Bærum- og Askerlufta sikkert bli noe bedre for de ca. 40 000 som bor langs veien, mens luften til Oslo 600 000 innbyggere blir enda værre.

   HVOR ER LOGIKKEN I ARGUMENTASJONEN DIN?

   Eller er det kun et tilfelle av meg og mitt er viktigere enn alle andre sitt, uansett om det er mange flere enn meg?

 8. Sånn ja! Tusen takk for glimrende klargjøring. Godt å se at iallefall dere som sitter i siste instans har skjønt tegninga. Selv om MDG har gjort alt de kan for å mørklegge fremtidsutsiktene til alle oss som bor på Ramstadsletta, er det godt å se at du og dine er med på å vise at det finnes et lys i enden av tunellen.

  Har sendt inn et langt frustrerende innlegg til debatt i Budstikka i dag, som trolig kommer på trykk i morgen, men etter siste oppslag i Budstikka ser det også ut til at Udnes, Wøhni, Hammer Krog og co. også viser gjennomslagskraft. Da er vi på god vei!

 9. E 18. For og få bort noe av gjennomgangstrafikken over Lysaker. Må det raskt bygges en bedre vei fra Drammen til Hadeland. Slik veistandaren er idag. Er det få som velger den løsningen. Da det er både smalt, svingete og svært kuppert. Det er mye av både tung og personbiltrafikken som unødvendig må innom Oslo..

 10. Skulle gjerne sett en krysning for bil og tog langt sør i Oslofjorden i stede for dette prosjektet. Samme med en ringvei som går nord for og rundt Oslo. En må kunne kjøre sør-nord uten å kjøre inn i Oslo.

 11. Bra klargjøring så langt, Ketil.
  Det er tross alt statens vei, sier du. Dermed regner jeg også med at du som statsråd sørger for tilstrekkelige bevilgninger også til innløsning av boliger, som tidligere lovet.
  Du stod så tidlig som i November 2013 frem i Budstikka og stolt proklamerte at nå var bevilgninger på vei. En måned senere ga Stortinget Statens vegvesen fullmakt til å igangsette innløsning av boliger på hele strekningen Lysaker-Ramstadsletta, straks Bærum kommune hadde vedtatt kommunedelplanen. Kommunedelplanen ble vedtatt i Juni 2014 og etter dette sendte Statens vegvesen ut brev til samtlige boligeiere om at boligen vil bli revet og må fraflyttes senest Mars 2018. Så sent som 8. Juni i år, bekreftet både du og kommunaldirektør Wøhni at Staten vil stille midler til innløsning til alle på hele strekningen Lysaker-Ramstadsletta når reguleringsplanen blir vedtatt. Til tross for at reguleringsplanen nå er lagt ut på høring har et 40-talls boligeiere på strekningen Strand-Ramstadsletta fått beskjed fra Statens vegvesen om at det ikke vil bli startet nye forhandlinger om grunnerverv på denne strekningen som et resultat av revidert Oslopakke 3.
  Det er derfor uhyre viktig at du og dine sørger for at det i budsjettet som kommer ligger konkrete og direkte føringer i budsjettet på at deler av de midler som tilføres innløsning av boliger også skal brukes på strekningen Strand-Ramstadsletta som tidligere planlagt.

Comments are closed.