Miljøvennlig bilpolitikk med respekt for hverdagen

Det er fortsatt svært gunstig å kjøpe elbiler. Klagekoret fra den såkalte miljøbevegelsen har gitt inntrykk av at alle fordeler er borte. De gjør miljøsaken en bjørnetjeneste. Ikke bare opprettholdes momsfordeler og fritak for engangsavgift. Men vi observerer at prisene på nye elbiler i realiteten går ned. Mens en Mitsubishi Ion kostet nesten 250.000 kr da den ble introdusert for noen år siden, får du nå samme bil ny til rundt 150.000 kr. Rekkevidde og kvalitet blir generelt bedre, og de store bilprodusentene kommer med stadig nye modeller.

Jeg har de siste to månedene besøkt en rekke av de største bilprodusentene i verden. Beskjeden er entydig. Utslippsfrie biler er hovedsatsing, forretningsmodeller er i endring. Batterikostnadene reduseres så raskt, og produksjonsvolumene øker så mye, at en rekke aktører mener elbiler vil bli billigere å produsere enn vanlige bensin/dieselbiler om 4-10 år. I lys av denne utviklingen er det meningsløst å late som om det nå er fullstendig uinteressant å kjøpe elbil dersom man må betale årsavgift på nivå med årsavgiften for MC. Tvert imot. Alt tyder på at elbiler vil få en dominerende på verdensmarkedet, raskere enn mange trodde. Utfordringen i mange land blir å redusere miljøforurensing fra kraftproduksjon, men også innen fornybar energiproduksjon ser vi en fantastisk utvikling i kostnadsreduksjon og effektivitet. Partiene som “hater biler” mister sine argument, hva skal de nå bruke i sin ideologiske motstand mot bilen?

Det skal være gunstig å velge mer miljøvennlig når man bytter ut bilen. Samtidig må og skal vi ha respekt for lommebøkene til alle de som ikke kan ta seg råd til å bytte bil hver gang en politiker ber om det. Mange sliter fortsatt med at de fulgte rådet fra forrige regjering om å kjøpe dieselbil, meg selv inkludert. Og vi bruker bilen fordi det handler om å få hverdagen til å henge sammen. Hverdagen blir ikke bedre når rødgrønne lokalpolitikere innfører lokale bomringer med skyhøye takster. For hvem skal til slutt kjøpe de brukte dieselbilene som man skal bytte til noe mer miljøvennlig? Gjør man som de såkalte miljøpartiene ønsker, så vil dagens dieselbileiere helt miste sin egenkapital, og da blir det vanskeligere å bytte til elbil.

Nettopp derfor har regjeringen en balanse i avgiftsendringene vi fremmer. Det blir litt dyrere å bruke bilen, nettopp for at de som har et alternativ skal vurdere det nøyere. Men vi gjør det billigere å eie bilen – slik at vi ikke straffer de som er avhengig av den. Jeg skal ærlig innrømme at som FrP-politiker er avgiftsøkning på drivstoff noe jeg ikke liker, fordi jeg mener avgiftene allerede er høye. Men i sum får bilistene lettelse, og da oppnår vi et overordnet mål for FrP – bilen blir litt mindre melkeku for staten. Siden regjeringsskiftet har bilrelaterte avgifter faktisk gått ned samlet sett. Faktisk med over to milliarder kroner totalt. Samtidig brukes det over ti milliarder kroner mer til veiformål. Det er greit å ha i mente når man er irritert over en liten justering i drivstoffavgiftene. Det er mer enn oppveid for i det store bildet.

Blogglistenhits

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser