Norske arbeidsplasser viktigere enn utenlandske aksjer

Hvorfor vil AP flagge ut arbeidsplasser? Spørsmålet melder seg når AP gang på gang fremmer forslag om å øke skattene å norske næringsliv for at staten skal spare mer penger i utenlandske aksjer. I APs alternative statsbudsjett for 2017 foreslår AP å øke skattene på norske bedriftseiere med nesten fire milliarder kroner. Og, AP vil øke sparingen i oljefondet med fire milliarder kroner. Tror virkelig AP at det skaper nødvendige arbeidsplasser i Norge? Er det virkelig utenlandske aksjemeglere som trenger vår oppmerksomhet, AP?

Arbeiderpartiet virker å mislike sterkt at regjeringen har valgt å investere noe mer av oljeformuen i Norge. AP vil heller spare pengene i utlandet. I sitt alternative statsbudsjett er AP ganske beskjedne når de bare vil fjerne fire milliarder kroner og sende til utlandet. I andre debatter har AP derimot påpekt at statsbudsjettet bør kuttes med hele 60 milliarder kroner, av omsorg for kommende generasjon.
Da må vi spørre oss – er vi virkelig bedre stilt om vi unnlater å vedlikeholde våre veier slik at våre barn må bruke sparepengene på å reparere bilene i stedet? Eksempelet er dessverre høyst reelt, etter mange tiår med økende forfall av veinettet.

Nei, vi skal ikke kutte vedlikehold, sier AP. De sier de bare skal fjerne regjeringens skatte- og avgiftslettelser, for da har de råd til alt og samtidig spare mer i utlandet. Det er åpenbart at de trenger en kalkulator.
Faktum er at samlede skattelettelsene på tre år utgjør samlet 20-25 mrd kr, altså bare en tredjedel av nivået AP vil spare ekstra i utlandet. Så selv om man gjeninnfører arveavgift, øker skatten for studenter, øker inntektsskatten for arbeidsfolk, gjeninnfører campingvognavgift, tredobler omregisteringsavgift, øker skatten for nordmenn som eier bedrifter, og øker avgiftene på norske skip for å nevne noe, så må AP kutte ytterligere i budsjettene.
De må fjerne hele ekstrasatsingen på samferdsel. Da er vi tilbake til økt forfall, færre veiprosjekt, kutt i kollektiv- og jernbanesatsing. De må kutte i satsingen på grønn teknologiutvikling. Men selv det er ikke nok. Dersom APs kritikk skal henge sammen, må AP i tillegg kutte satsingen på bedre lærere og skoler, kutte økt støtte til sykehjemsplasser, og droppe flere politifolk i gatene. De må kutte regjeringens satsing på rusomsorg og assistenter til funksjonshemmede. Først da klarer de frigjøre alle pengene som AP vil spare utenlands.

AP mener dette er “ansvarlig økonomisk politikk”, men det handler egentlig om å rasere satsinger i Norge. Det vil ha smertefulle konsekvenser for arbeidsledigheten i dag, og for kunnskapsnivået i morgen. Det betyr svekket infrastruktur og økte kostnader for næringlivet. Dette betyr rett og slett dårlig politikk. Derfor er FrP imot APs kuttpolitikk.

Misforstå meg ikke. Vi skal forvalte vår felles oljeformue med omhu. Med regjeringens politikk har oljefondet økt hvert år. Vi sparer mer til våre barn. Men vi har også økt bruken av oljepenger for å stimulere til omstilling og vekst i næringslivet, investere i infrastruktur, kunnskap og forskning. I tider med turbulens i oljenæringen er det høyst nødvendig.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser