Tryggere vogntog på norske veier

Farlige vogntog må bort fra veiene. Veitransporten må baseres på en seriøs lastebilnæring. Vi må få bort useriøse aktører, både utenlandske og norske.

Kjøretøyene må bli tryggere. Derfor har vi innført strengere krav til dekk og utstyr. Vi har styrket kontrollinnsatsen betydelig, og vi har tatt i bruk bedre digitalt utstyr for bedre målrette kontrollene mot kjøretøy med størst risiko. Innkreving av bøter og gebyrer er forbedret, slik at kjeltringer ikke kan slippe unna gratis lenger. Ved behov tar vi nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake. Det er også etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen” trygg trailer” informeres transportbedriftene om krav til vinterutrustning slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av “sine” lastebiler. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

Tilbakemeldingene er at det er færre av de dårlige vogntogene på veiene nå. Med økt sjanse for å bli tatt, er det blitt for dyrt å drive useriøst med dårlig kjøretøy. Men vi er åpenbart ikke i mål. Derfor opprettholder vi et høyt nivå på vogntogkontroll ved grenseoverganger. Nå har også tollmyndighetene fått myndighet til å kontrollere dekkutrustning. Sistnevnte er bare et eksempel på et stadig bedre og tettere samarbeid mellom ulike statlige etater, i deres arbeid for å sikre en seriøs transportbransje og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Vi får utnyttet digitale verktøy stadig bedre, og kan snart ta i bruk verktøy hvor vi får tilgang til førerkortregistre i så godt som hele Europa. Dermed kan vi bedre sjekke at utenlandske førerkort er gyldige. Gjennom såkalte risikobaserte kontroller får vi bedre kvalitet og mer målrettede kontroller.

Vi ser også at regjeringens offensive politikk mot utenlandske transportører som ikke betaler bompenger, har gitt svært gode resultater. Når stortingsflertallet først mener det skal være bompenger, så må vi sikre at alle transportører likebehandles når regningen skal betales. Etter at vi innførte obligatorisk bompengebrikker for tunge kjøretøy, betaler nå 97 prosent av de utenlandske transportørene fakturaene sine. Tidligere så vi at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betalte bompenger i Norge. Det er viktig at norske transportører konkurrerer på rettferdige vilkår mot utenlandske transportører.

Det er ikke aktuelt å stenge norsk veinett for utenlandskregistrerte lastebiler. Et slikt grep ville brutt internasjonale avtaler, og det ville sannsynligvis medført at norske lastebiler ikke får reise utenfor Norges grenser. Det ville ramme alle parter hardt. Da er det er langt bedre at vi gjennomfører strenge kontroller og stopper flere av de som driver useriøst. Det skal vi fortsette med.
Blogglistenhits

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser