Historieløs vingling fra Bergen AP

Det er få, om noen, grunner til å savne rødgrønn bypolitikk når Bergen skal løse sine luft- og trafikkutfordringer. Med borgerlig regjering og stortingsflertall er satsingen på kollektivtrafikk kraftig styrket.

Et tydelig eksempel er den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikk, som er økt fra 1,8 til 4,8 milliarder kroner under dagens regjering. Det kommer Bergen til gode.

Dagens regjering har lovet å bidra med et kraftig økonomisk løft for å bygge ut bedre kollektivløsninger i Bergensområdet. Da Ap selv satt i regjering fikk Bergen dekket bare rundt 10 prosent av kostnadene til bybanen. Nå skal de få 50 prosent, rett og slett fordi et borgerlig flertall mente at rødgrønn tilnærming i Nasjonal Transportplan var for passiv.

Det er derfor litt interessant å oppleve den tøffe og historieløse tonen fra Arbeiderpartiet i Bergen i disse dager. Man skulle tro Bergen var frarøvet milliarder av kroner, når det motsatte er tilfelle.

Det kler byrådet i Bergen dårlig å anlegge en slik holdning når staten og Bergen skal forhandle frem bedre kollektivløsninger. Jeg er selvsagt godt kjent med at Aps nestleder oppfordret til svartmaling av regjeringen, men det bør være grenser for politisk spill.

Jeg får kjeft fordi jeg har hintet om at lokalpolitikere kanskje kunne vurdere å prioritere kollektivsatsing over lokale budsjetter (les: fylkeskommunen, som har ansvaret for kollektivtrafikken) fremfor å alltid tenke økte bompenger. Det er visst fullstendig uansvarlig i følge Arbeiderpartiet. I tillegg fortolkes jeg som om jeg vil tillegge kollektivansvaret til Bergen by, noe jeg selvsagt ikke vil.

Vi kjenner da godt hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver, gjør vi ikke? La oss holde oss for gode til å avspore debattene. Både byrådsleder og andre kan puste med magen, og i stedet vurdere hvilke kostnader de påfører alle regionens trafikanter og pendlere som i dag ikke har gode alternativer til bilen. Jeg nevner det siden Ap gang på gang hevder de er tvunget av regjeringen til å bruke bompenger.

Fakta er at staten ikke forutsetter bompenger – det er et valg lokalpolitikerne tar helt selv. FrP og regjeringen har dog forsøkt å bidra med mer statlige penger til å redusere bompengenivået i bomstasjoner over hele landet. Det er trist å konstatere at Arbeiderpartiet i Stortinget stemmer i mot flere bevilgninger som skal kutte bomtakster. Det er kanskje greit å ha i mente når Ap lokalt forsøker å skyve bompengeansvaret på regjeringen.

Regjeringen jobber målrettet for å bedre luftkvaliteten, kutte utslipp og styrke kollektivsatsingen. Økte bevilgninger, bedre rammebetingelser og flere verktøy til kommunene er noen av våre bidrag. Og før Ap går en ny runde med kritikk, la oss huske at da Ap satt i regjering gjorde de grep som fylte byene med dieselbiler. Nå er det null- og lavutslippsbiler som dominerer salget.

Da Ap satt i regjering økte forfallet på både vei og jernbane. Nå er vedlikeholdssastsingen fordoblet, forfallet reduseres for første gang på tiår. Det er få, om noen grunner, til å savne rødgrønn bypolitikk når Bergen skal løse sine luft- og trafikkutfordringer.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser