Bedre byluft, bedre mobilitet

Under rødgrønn regjering ble byene fylt med dieselbiler, med markedsandel helt opp rundt 75 % på det meste. I perioden 2009-2012 ble ulike målsetninger for god luftkvalitet brutt gjentatte ganger, noe som resulterte i at Norge ble dømt i ESA domstolen. Når SVs Heikki Holmås i VG kjefter meg huden full over dårlig luftkvalitet, så bør han heller diskutere med et speil. Han kan starte med å lese sitt leserbrev i Aftenposten 21. november 2006, hvor han forsvarer den da planlagte dieselbilpolitikken.

Holmås lister opp noen tiltak som han nå mener er superviktige. De samme tiltakene mente hans rødgrønne regjering var uviktige, fordi “det finnes andre bedre tiltak”. Politikken var kortsiktig og vinglete. Det beste vi har gjort nylig for byenes luftkvalitet var å bytte ut AP/SP/SV regjeringen i 2013

Vi skal ha god luft i byene, og vi skal sikre bedre mobilitet. Derfor har vi mangedoblet satsingen gjennom “belønningsordning for kollektivtrafikk”. Fra 1,8 milliard kroner under daværende statsråd Holmås og rødgrønt styre, til 5,1 mrd kr med borgerlig flertall. Jernbanebudsjettet er nå 7 milliarder kr høyere enn da Holmås styrte skuta. Det bidrar til over 100 flere togavganger i og rundt de store byene. Investeringene er rekordhøye, forfallet på jernbanen er snudd til vedlikehold.

Som ivrig syklist er jeg glad for vår satsing på gang og sykkelveier. Budsjettet er økt med hele 75% siden regjeringskiftet. For de som må bruke bil til hverdagsreisene, så har vi gjort lavutslipp/nullutslippsbiler mer konkurransedyktige. Utslippsnivået for nye biler er drastisk redusert. Morgendagens bilpark vil utvilsomt være grønnere og smartere enn i dag, og derfor skal vi fortsatt tenke hvordan vi kan bygge ut bedre veier, blant annet for å bedre lede gjennomgangstrafikk bort fra der folk bor. Arbeidet for bedre luftkvalitet i byene må ha en mer presis innretning enn en SVs generelle uvilje mot biler.

Det er tull når Holmås later som jeg sitter og krangler om skiltstørrelser og design. Dette er oppgaver som tilligger Vegdirektoratet, og de har fått klar beskjed er å fikse ting, ikke utsette. Jeg har bedre ting å gjøre enn å krangle om skilt. Det hadde vært flott om Holmås også inntok den holdningen. Vi har et land å bygge.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser