Flysatsing i Lofoten

Regjeringen ønsker å bidra til et godt flytilbud over hele landet. Ved landets 30 minste flyplasser er det totalt flere flybevegelser nå enn under forrige regjering. Likevel har Aps lokale politikere en tendens til å svartmale. I media har Aps Juvik klaget over at flyruten Stokmarknes – Bodø ikke er med i den såkalte FOT-ordningen. Juvik glemmer å fortelle at det var Arbeiderpartiet som valgte å ta ruten ut av ordningen. Begrunnelsen da var at ruten stod godt på egne ben. Den trengte ikke komme inn under statlig støttekjøp fordi den hadde mer enn tilstrekkelig antall reisende for å stå på egne ben. Og tallene viser at det i dag er enda flere som reiser med ruten. Juvik skyter seg dermed i foten når han i iveren over å kjefte på regjeringen ender opp med å argumentere mot fakta og mot Arbeiderpartiets egne vedtak.

Juvik forsøker skape forvirring rundt statistikken for antall reisende. Forvirringen er mest i hans egen argumentasjon. I regjeringens arbeid har vi lagt til grunn statistikken fra Avinor, som også AP bruker. Så er det riktig at også SSB lager en egen statistikk som viser litt andre tall om antall reisende, fordi SSB teller passasjerer som mellomlander annerledes enn Avinor. Juvik gir inntrykk av at det har skapt forvirring i beslutningene som er gjort. Svaret er nei, det har det ikke.

Det må være tungt for Juvik å alltid ha som mål å kritisere. Regjeringen bruker mer penger til å støtte opp om flyruter i Nord Norge nå enn under rødgrønn regjering. Investeringene i riksveiene er mer enn doblet. Mens veiene forfalt under rødgrønn regjering, så kuttes nå etterslepet. Både på Nordlandsbanen og Ofotbanen er bevilgningene økt slik at også jernbanen får etterlengtet løft. Vi er ikke i mål, men det er ingen grunn til å savne rødgrønn samferdselspolitikk i Nord Norge.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser