Fortsatt behov for bussjåfører

Vi skal ha en kraftig satsing på kollektivtrafikk, og jeg ønsker flere norske sjåfører i transportbransjen – både på lastebil og buss. Som samferdselsminister har jeg vært opptatt av å styrke konkurransevilkårene for norske aktører, gjennomføre flere kontroller og bedre lovverket. La meg derfor berolige Yrketrafikkforbundets Trude Valle, som tror jeg vil bli kvitt bussjåførene.  Bransjen står mitt hjerte nært. min far drev et busselskap i mange år.

Jeg tror ny teknologi vil gjøre kollektivløsninger enda mer attraktive. På et foredrag nylig snakket jeg om hvordan kombinasjonen av små førerløse minibusser kan gjøre tog, t-bane og store bussløsninger mer tilgjengelig. Mange “gidder ikke” gå til store kollektivknutepunkt, det er for langt unna. Dette kan endres med innfasing av små selvkjørende minibusser som er testes ut i en rekke byer i Norge. Kollektivløsningene kan bli individualisert, og omfanget betydelig utvidet uten en kraftig vekst i kostnader. Jeg påpekte at for store busser, som har mange passasjerer og holder høyere fart, så vil bussjåføren fortsatt være både ønskelig og påkrevd.

Akkurat som det nå er langt flere som jobber i telekombransjen enn tidligere, fordi vi bruker mobilen på en annen måte enn før, vil vi i framtiden se en voksende kollektivbransje, fordi folks transportbehov er i endring – og økende. 

Dersom utviklingen går i den retningen, vil vi trenge flere folk som jobber med kollektivtransport, fordi tilbudet kommer til å bli kraftig utvidet. Med små selvkjørende minibusser vil man trolig ikke savne bussjåføren, fordi tilbudet har ikke eksistert før. Men det vil likevel generere flere jobber fordi kjøretøyene skal tross alt fungere og være klar til bruk.

Det er vanskelig å spå akkurat hvordan framtiden vil se ut. Men at kollektivbransjen vil spille en stadig viktigere rolle, er jeg er helt sikker på.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser