Fremtidens transport, rett rundt hjørnet?

Da bilen gjorde sin inntreden for drøyt 100 år siden, endret den transporthverdagen vår dramatisk. I løpet av noen få tiår forsvant hesten fra bybildet. Mye tyder på at vi igjen nærmer oss et slikt paradigmeskifte. Ikke fordi enkelte politikere nærmest vil forby bilen, men fordi den inntar en annen form og funksjon.

En ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy er nå på høring. Vi ser allerede i dag at førerstøttesystemer bidrar til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Med denne nye loven legger regjeringen til rette for utprøving av ny og fremtidsrettet teknologi i Norge. Dette er med på å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter, og kanskje vil se etablering av flere spennende arbeidsplasser knyttet til prosjektene.

Norge er blant de fremste i verden med dette arbeidet. Regjeringen har utstrakt kontakt med andre lands myndigheter, bilindustrien og teknologimiljøene. Allerede har vi tillatt uttesting av selvkjørende små minibusser en rekke steder rundt i landet, inkludert Oslo. Det er derfor litt rart når byrådet i Oslo gir inntrykk av at lite skjer. De sier i Dagbladet de ikke har tid til å vente på lovverk for selvkjørende biler. Kan jeg da minne om at AP aldri har foreslått et slikt regelverk selv. Deres løsning i Stortinget var derimot en langdryg utredning, i typisk AP-ånd. Men jeg tar Oslobyrådets tilsynelatende utålmodighet som et godt tegn på en snuoperasjon. Ja, dette er andre toner enn det vi hørte for et drøyt år siden, da samme byråd sa “å kjøre bil skal bli som å røyke”: Nå skal bilene til og med kjøre selv.

Fremtiden er nærmere enn vi tror, og vi må sikre regelverk som gjør det mulig for aktørene å teste sine produkter i Norge. Vi må være en del av den teknologiske utviklingen, samtidig som vi søker etter spennende muligheter for norsk næringsliv. I mine møter med den globale bilindustrien opplever jeg at det brukes store ressurser på teknologisk utvikling, både i samarbeid og konkurranse med hverandre. En global næring er i bevegelse. Teknologien begynner å bli moden, kostnadene reduseres og produktene blir bedre. Nøyaktig hvordan fremtiden blir, er det vanskelig å forutsi. Men jeg skal gjøre mitt for at vi er forberedt, og kommer fremtiden trygt i møte.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser