Hvor lar SP distriktene forfalle?

Under rødgrønn regjering forfallt veinettet i Nord Norge. Under denne regjeringen bygges og vedlikeholdes det vei i Nord-Norge som aldri før. For første gang på tiår kuttes forfallet på riksveiene i landsdelen – satsing på vedlikehold/fornying er nå tilnærmet fordoblet. I tillegg bygger vi mye nytt. Bevilgningene er faktisk økt fra drøyt 4 milliarder kroner i forrige periode til over 12 milliarder kroner nå. Vi skal bygge landet. Da kan vi ikke la veinettet forfalle, slik AP og SP lot skje i sin regjeringsperiode.

Jeg blir derfor litt overrasket når Senterpartiets fylkesråd i Troms hevder Nord Norge nå er glemt, Kanskje han tror han kan snake seg bort fra fakta. Eller kanskje han håper folk ikke følger med. Vi hører for eksempel SP ofte klage over fylkesveiene forfaller i de fylkene de styrer. Det overrasker meg ikke. Det samme skjedde jo med riksveiene da SP styrte samferdselsdepartementet. SP har bevist at de ikke prioriterer vedlikehold, I motsetning til borgerlig stortingsflertall. Det handler om å prioritere fremfor å klage på andre. Rødgrønt prat ga få resultater. Man bygger ikke landet med planer som ikke realiseres. Vi bygger landet med betong, asfalt og stål, med vedtak, penger og entusiasme. Nå har vi en fiskeriminister bosatt i Senja, en justisminister fra Harstad, en EØS-minister fra Finnmark. Selvsagt utgjør det en forskjell. I regjeringen er det folk som forstår hverdagen i nord og hva som må til for å skaffe investeringer og arbeidsplasser til regionen.

Som jærbu kan jeg ikke skryte på meg nordnorsk blod. Men jeg kan ikke unngå å se potensialet og attraktiviteten Nord Norge innehar. Derfor har jeg reist mye i landsdelen. Kjørt E6 helt fra Nord-Trøndelags grense til kaien i Kirkenes. Jeg har kjørt E10, E8, Rv 94, E105, og E75. Over Tjernfjellet, Korgenfjellet, Saltfjellet, inn i Pasvikdalen, til Nordkapp og rundt på Senja. Og på mange fylkesveier, både gode og elendige. I møte med trailersjåfører, fiskere, industriarbeidere og Statens Vegvesen hører jeg om hva som trengs. Erfaringene fra reisen på E6 er en hovedgrunn til den kraftige veksten i veivedlikehold. Veiene trenger ikke alltid økt kapasitet, men de må i det minste være godt kjørbare.

Det blir derfor urimelig når SPs fylkesråd skylde på regjeringen når han ikke vedlikeholder sine fylkesveier. La meg derfor minne om at regnskapstallene for 2015 viser at kommuneøkonomien var den beste på ti år. Det er derfor uriktig når SP hevder kommunene ble sulteforet. Faktum er nok heller at AP/SP ikke forstår Nord-Norge. I kommunevalget lovet de endring. Den endringen de har levert er økte avgifter og mer penger til symbolpolitikk som ikke bedrer folks hverdag.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser