Journalistens filter

FrP vil kommunisere til velgerne uten journalisten som filter, fnøs Nordlys politiske redaktør Skjalg Fjellheim på Dagsnytt18 nylig. Huff ja, skrekk og gru. Tenk en politiker som vil snakke direkte med velgerne. Jeg har reist land og strand rundt som statsråd og før det som stortingsrepresentant – for å få innspill og for å fortelle hva vi mener og gjør. Og jeg møter mange innbyggere på sosiale medier. Informerer om hva jeg mener og gjør, får innspill og ideer som jeg følger opp. Det kommer jeg til å fortsette med, uavhengig av Fjellheims ønske om å være et filter. Fordi det er nyttig for meg og for de jeg kommuniserer med.

Jeg håper samtidig jeg møter journalister. Mange journalister. Jo flere jo bedre. Journalister som stiller meg spørsmål og rapportere videre til leserne. Forteller om det vi gjør eller skal gjøre. Sammenligne mine resultat med andres. Kritisk, men reflektert og balansert. På den måten kan landets innbyggere danne seg et bilde både av hva som skjer i samfunnet og kanskje hvem de bør stemme på ved neste valg.

Nordlys og enkelte andre aviser har de siste ukene forsøkt å skape det motsatte bildet. At FrP ikke liker å bli stilt spørsmål. På Dagsnytt18 hevdet Fjellheim at FrP mislikte at han stilte kritiske spørsmål om utbygging av E8, og at hans kritiske spørsmål hadde skapt kraftig misnøye i FrP. Nei, Fjellheim, det er ikke riktig. Det er en helt naturlig del av jobben vår å svare på spørsmål. I FrP kjemper vi for å bygge mer vei, raskere bedre og billigere. Satsingen i Nord Norge er mer enn doblet under vår regjering. Jeg er stolt av veisatsingen – spør meg mer!

Det var ikke spørsmålet vi reagerte på. Vår reaksjon var rettet mot Fjellheims fremstilling av svaret han fikk! En fremstilling som ikke reflekterte virkeligheten. En fremstilling som fikk meg til å tenke “hvor kom dette fra?” Vi jobber nå med Nasjonal Transportplan (NTP). Den skal fremlegges for Stortinget først om et par måneder. Den er under arbeid. Prioriteringene er ikke ferdige eller vedtatt. Vi vet det skal bygges veldig mye vei og jernbane – mer enn noen gang før. Nå sorterer vi prosjekter basert på hvor det er klare byggetegninger, hva som er fornuftig rekkefølge og sammenhenger, lokal enighet, kostnader og mye annet. Derfor er det helt naturlig at vårt svar foreløpig er “vi har ikke svar” når journalister spør oss om konkrete veiprosjekt ligger i NTP. Den er jo ikke vedtatt.

Nettopp derfor reagerte jeg og mine kollegaer på Fjellheims artikler i Nordlys, fordi de konstruerte en debatt om E8 det ikke var grunnlag for. Det er fullstendig urimelig når Nordlys sin tolkning av svaret fra statssekretær Karlsen bidrar til oppslag som gir inntrykk av at Tromsø blir glemt og forlatt. Det er tull. Det bygges mer vei i Nord Norge nå enn under 8 rødgrønne år samlet. Nord Norge er en suksesshistorie, med investeringer i fiskeri, turisme og energi. Investeringer for hele 700 milliarder kroner ligger i planene de neste ti årene. Ledigheten er rekordlav, optimismen enorm. Men Nordlys etterlater inntrykk nærmest av at lyset skal slukkes. Avisen må gjerne mene at dette er riktig “filter” å ta på når FrPs svar skal refereres i avisen, men for meg blir det helt meningsløst. Leserne blir ikke klokere, konfliktene blir større og tilliten til journalistikken mindre.

La meg slå fast – FrP er ikke redd for debatt. Vi elsker det. Send oss til NRK Dagsnytt18 hver kveld om du vil, og pøs på med kritiske og opplysende spørsmål. Direkte utspørring med journalister og motstandere i studio. Ja!! Men når jeg nå har hørt og lest Fjellheims logikk, så spørs det om Fjellheim egentlig ønsker dette. Han fnøs jo av at FrPere kan tale direkte til folk flest, uten Fjellheims penn som filter.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser