Kraftig kollektivsatsing

Regjeringen har kraftig økt kollektivsatsingen i Oslo/Akershus. Gjennom belønningsordningen for kollektivtrafikk er det fire ganger mer penger tilgjengelig nå enn under forrige regjering. Jernbanesatsingen er økt med 50%, tilsvarende sju milliarder kroner nasjonalt. Det betyr over hundre flere togavganger fra Oslo S hver dag.  I tillegg gjør vi et forpliktende løft for Fornebubanen.

Jeg er overrasket over at Budstikka forsøker å fremstille denne satsingen som skuffende. Budstikka klarer sågar fremstille saken som at Akershus kan bli en økonomisk taper. Det er godt prestert. Faktum er at Oslo/Akershus i utgangspunktet skulle betale hele investeringer selv, slik Oslo gjorde med utbygging av Lørenbanen. Rett og slett fordi kollektivtransport er fylkenes ansvar. Men nå får de dekket halvparten av kostnaden fra staten – anslagsvis over 5,5 milliard kroner. Hvordan er det nederlag? Avisen burde i det minste gitt sine lesere en historisk sammenligning, slik at de selv kunne gjort denne vurderingen.

Jeg konstaterer Arbeiderpartiet klager også her. Det er freidig, tatt i betraktning at AP/SP/SV i regjering nesten ignorerte Oslo/Akershus økonomisk. Aps Tonje Brenna spiller derfor på misnøye men forutsetter at folk har null politisk hukommelse. Jeg tror Brenna blir avslørt. Aps fremste bidrag for regionen det siste året er å skape usikkerhet rundt viktige veiprosjekt, som E18 Vestkorridoren. Jeg har ikke tenkt å la AP få bremse viktig og nødvendig satsing i regionen.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser