Lavere bilavgifter, mer veier

Under dagens regjering er veibevilgningene gått kraftig opp samtidig som bilrelaterte avgifter er blitt redusert. Som en del av kompromiss i Stortinget har vi redusert omregisteringsavgiften, redusert årsavgifter, får redusert bompenger og bedret avskrivningsregler og pendlerfradrag. Men samtidig måtte vi akseptere en liten økning i bensin- og dieselavgift. En gjennomsnittsbilist bruker rundt tusen liter drivstoff i året, og da vil reduksjon i årsavgift alene mer enn oppveie økte drivstoffavgift. Samtidig er gjennomsnittlig engangsavgift fra bensin/dieselbiler redusert fra rundt 112.000 kr i 2013 til ca 95.000 kr i 2016. Omregistreingsavgiften kunne tidligere være hele 19.000 kroner – nå er den maks 6000 kr. Det er helheten som teller, og i sum reduseres statens inntekter fra bilistene.

Det er viktig at bilistene ikke blir en melkeku for avgiftsglade politikere. Spesielt i distriktene er bilen et sentralt og helt nødvendig transportmiddel. Avstandene er lange og kollektivtilbudet klarer ikke dekke mangfoldet av folks transportbehov. Derfor kjemper vi for vanlige norske familier med vanlige transportbehov, skal behandles rettferdig og forutsigbart. Vi vil ikke straffe folk for å ha bil, fordi mange steder finnes det ikke gode alternativ til nettopp bil.

Regjeringen er en mindretallsregjering, og alle opposisjonspartiene på Stortinget har på ulike måter foreslått å øke skatte/avgiftstrykket på bilistene. Likevel stod regjeringen fast på den såkalte “bilpakken” hvor avgiftstrykket ble redusert. Det ble også resultatet. Når en del rødgrønne politikere nå skaper misnøye rundt drivstoffpriser, så unnlater de å fortelle at de selv egentlig kjempet for enda høyere avgifter.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser