Nye løsninger for bedre veier

Vi skal bygge mer vei, raskere, bedre og billigere. I mange år/tiår, har den politiske debatten fokusert på behovet for raskere fremdrift og kostnadsreduksjoner. Og kritisert at veier bygges stykkevis og delt.

Gjennom en rekke grep går vi i riktig retning Det statlige veiselskapet Nye Veier er ett av de mest omfattende tiltakene. Erfaringene er veldig lovende. Prosjektene blir større/lengre, kostnadene blir lavere.

Det fremstår for meg som fullstendig bakstreversk og meningsløst når AP/LO lover å nedlegge Nye Veier. Det er en konklusjon som er helt på “ville veier”.

Spesielt fordi begrunnelsen til LO-leder Gerd Kristiansen er at hun ønsker mer politisk styring av veibyggingen (Fevennen 7/2). Da driver AP/LO protest på autopilot.

Hele porteføljen til Nye Veier er politisk bestemt. Nye Veier er et 100% statlig eid selskap. Reglene for veibygging er også like for alle. Staten skal eie veiene. Men vi skal la fagfolk få være fagfolk og ha lengre perspektiver enn noen kilometer om gangen.

Veiselskapet styres på samme måte som Avinor. Erfaringene fra Avinor er veldig gode – og de ønsker vi overføre til Nye Veier. Vi politikere skal ikke detaljstyre driften, men vi har fortsatt kontroll på både hvilke strekninger som skal bygges ut, og på pengesekken. Det Nye Veier gjør, er å bygge mange av våre viktigste veistrekninger både rimeligere enn før, og mer effektivt. Med Nye Veier klarer vi å tenke både langsiktig og helhetlig når det kommer til utbygging av motorveier.

Gerd Kristiansen hevder at denne effektiviseringen går på bekostning av trafikksikkerheten. Det er i så fall en dramatisk beskrivelse av veiene hennes egne partifeller bygget under rødgrønn regjering. Nye Veiers planer for Arendal-Tvedestrand innebærer en vei av bedre standard enn den relativt nye E6 nordover fra Gardermoen. Nye Veier vil sette inn trafikksikkerhetstiltak der de har størst effekt. Det betyr å erstatte svingete to-feltsveier uten midtrekkverk med fire-felts motorveier med midtrekkverk, viltgjerder, trafikksikkert sideterreng og slakest mulig svinger. Nye Veiers arbeid med å prioritere blant ulike tiltak vil faktisk gi mer sikkerhet for pengene.

 AP/LO vil gjøre alt om til politikk. Det er kostbart og kortsiktig. AP har hatt full kontroll over veivedlikehold i lange perioder de siste tiårene. Fasiten viser at Aps “politiske kontroll” ga økt forfall. Først de siste tre årene er vedlikeholdet kraftig økt slik at forfallet nå reduseres. Man skal være svært lite opptatt av transportnæringen for å ville ønske seg tilbake til rødgrønn samferdselspolitikk. Derfor skal vi fortsette å reformere transportsektoren og måten vi passer på vår infrastruktur. Pengene vi sparer på å bygge rimeligere veier, kommer norske skattebetalere og andre gode samfunnsformål til gode. Slik at vi kan bygge enda mer vei – raskere, bedre og billigere.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser