Nytt parkeringsregelverk = økt forbrukertrygghet

1.januar i år trådte et nytt parkeringsregelverk endelig i kraft. Hele den seriøse delen av parkeringsbransjen jubler. Det samme gjør Forbrukerrådet. Endelig får vi et felles regelverk og ryddige forhold i bransjen.

Men Bergensavisen (BA) har lett med lys og lykte etter noe å kritisere. På lederplass nylig kritiseres det nye parkeringsregelverket fordi det har en parkeringsklagenemnd og et tilsyn, noe BA fremstiller som negativt og byråkratisk. Vel, BA har rett dersom forbrukerperspektiv ikke er viktig. Da mener jeg BA bommer fullstendig. Urimelige bøter og cowboyvirksomhet i bransjen har vært noe av bilistene irriterer seg mest over. Det fantes allerede en klagenemnd, men den var det bransjen selv om som drev. Vi er mange som har følt vi stanget i veggen der. Nå blir nemnden uavhengig og upartisk. Det er faktisk positivt, ikke negativt slik BA hevder.

BA hevder det nå blir dyrere å feilparkere. Det er riktig når man bare ser på de kommunale satsene. Men hoveddelen av parkeringsplassene med betaling er private – hele 70% faktisk. Der blir det billigere, fordi vi har innført ett felles regelverk med felles kontrollsanksjoner for både kommunal og privat parkering – på 300, 600 og 900 kroner. Fra i år vil det koste 300 kroner å glemme å trekke billett på en gratisparkering eller å overtre vilkårene på kunde-, besøk eller gjesteparkeringsplasser. Tidligere har parkeringsselskapene straffet deg med kontrollsanksjoner på opp mot 1000 kroner for disse forseelsene. Kontrollsanksjon på 900 kroner vil kun bli gitt når man bryter vilkårene på parkeringsplass for forflytningshemmede. Jeg tror jeg har mange med meg i å mene at det bør koste mer å parkere ulovlig på en handikapplass enn å glemme å trekke en gratisbillett…

BA reagerer på at “parkeringsklagenemnden har også fått en slags tilbakevirkende kraft”, da den også skal behandle klager som ble ilagt i fjor før nytt regelverk trådte i kraft. Selvsagt vil nemnda her bygge sine avgjørelser på de tidligere standardvilkårene og nemndsavtalen som gjaldt for private selskaper tilknyttet nemda. Mener virkelig BA at man bare skulle droppet å behandle de siste innkomne klager i 2016 på grunn av nytt regelverk?

Det nye parkeringstilsynet er lokalisert på Lillehammer. Tilsynet har seks ansatte. I over ti år har det vært tverrpolitisk enighet om at vi trenger et parkeringstilsyn. Det har tidligere blitt anslått minst 25 årsverk på landsbasis for å føre tilsyn med parkeringsselskapene, mens jeg satt en grense på 6 ansatte i oppstartsfasen. Er det å lage mer byråkrati? Og bør ikke et likt regelverk for alle parkeringsselskaper følges opp med tilsyn? slik at de useriøse ikke slipper unna?

BA har rett i at arbeidet med nytt parkeringsregelverk ble startet opp allerede i 2005, men med liten politisk fremdrift i lang tid. Jeg er glad for at denne regjeringen tatt både forbrukerne og de seriøse i parkeringsbransjen på alvor. Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet. Vi er alle tjent med at parkeringsbransjen blir fulgt opp på en god måte, og i ordnede former. Det vil de bli nå.

Jeg synes det fortjener litt applaus, ikke surmaget kritikk.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser