Stem Frp, herr Strand

Kjære Arne Strand

Det er ofte morsomt å lese dine kommentarer, men jeg tror samtidig mange lesere ville blitt klokere om du brukte mer av tiden din til å opplyse lesere fremfor å dyrke rødgrønn retorikk. La meg gi en del eksempler fra din kommentar 5. januar.

Du kritiserer FrP for at vi ikke har rettet opp alle svakhetene i den rødgrønne trygdereformen. Tar vi deg på alvor så hevder du de trygdede kom tapende ut fra rødgrønn politikk, men så forsøker du legge skylden på FrP fordi vi ikke har fått flertall for vår løsning. Det er jo egentlig et argument for å stemme FrP, selv om din hensikt er det motsatte. Neste gang kan du likevel nevne for dine lesere at regjeringen har kompensert flere punkter i reformen, blant annet bevilget mange hundre millioner kroner mer til trygdede enn rødgrønn regjering hadde til hensikt.

Du klager om at pensjonistene burde fått det bedre. Men du forteller ikke dine lesere at enslige minstepensjonister nå har 8000 kr i høyere pensjon enn rødgrønn regjering hadde planlagt. Og gifte pensjonister får beholde mer av sin pensjon. Du kunne altså anerkjent at borgerlig flertall har styrket økonomien til mange pensjonister. Og at vi har styrket tilskuddsordningene for bygging av sykehjem, slik at det nå bygges langt flere enn tidligere. Men du tier.

Du klager på økende ulikhet. Men du nevner ikke at ulikheten økte under rødgrønn regjering. Og at mye av dette kan kobles til innvandring. Nei, du gir inntrykk av at dette er et nytt fenomen, som først nådde Norge ved regjeringsskiftet. Du kunne nevnt at regjeringen jobber målrettet for å bekjempe ulikhet gjennom sterkere satsing på skolen og barnehage er blitt billigere for lavinntektsfamilie (mot Aps stemmer). Og det satses mer på lærlinger, arbeidsmarkedstiltak og integrering.

Du klager over arbeidsledighet, og later som regjeringen ikke tar grep. Du nevner ikke at 80.000 nye arbeidsplasser er skapt under dagens regjering, hvorav 60.000 i privat sektor. Likevel har ledigheten økt fordi befolkningen har økt og 50.000 oljearbeidsplasser har forsvunnet pga lav oljepris. Regjeringens bidrag til jobbskaping har dog vært omfattende. Det har vært rekordvekst i infrastruktursatsing, inklusiv satsing på norske bedrifter og lærlinger. Det er målrettet satsing på utvikling av miljøteknologi, og på utbygging av fornybar energi. Bedre rammebetingelser for industri og skipsfart. Til og med rekordinvesteringer i landbruket. Ja, listen er lang over tiltak dagens flertall har vedtatt, men som ble nedstemt da rødgrønn regjering styrte. Og det skaper nye arbeidsplasser, men foreløpig ikke nok til å oppveie tapte oljearbeidsplasser. I stedet glorifiserer du en oljedrevet økonomisk vekst under rødgrønn regjering – en vekst som kraftig økte arbeidsinnvandringen, og løftet kostnadsnivået i øvrig næringsliv og landet generelt, slik at omstillingen nå er tøffere og vanskeligere enn den burde være.

Det samme gjelder bilavgifter og bompenger. Du forteller ikke dine lesere at bilavgiftene totalt sett er redusert de siste tre årene. Lavere årsavgift, lavere omregistreringsavgift, lavere engangsavgift m.m. Noe som gir nyere og mer miljøvennlig bilpark. Derimot vektlegger du at stortingsflertallet ønsker høyere drivstoffavgifter og bompenger, men skylden legger du på Fremskrittspartiet. Innerst inne vet du nok at drivstoffavgiftene er lavere nå enn om den rødgrønne regjeringen hadde styrt, og at det er lavere bompenger nå enn med rødgrønn regjering. Ja, AP stemmer jo imot hver gang regjeringen foreslår økte bevilgninger for å kutte bomtakster. Det nevner du aldri.

Så ja – drivstoffavgiften er økt. Men mindre enn Stortingets øvrige partier ønsket. Og det er blitt noen flere bompengeprosjekt, men færre enn Stortingets øvrige partier planla. Og vi har nå fått gjennomslag for å kutte bompenger i en rekke av prosjektene (budsjettet 2017). Det nytter å ha FrP i regjering, men vi styrer ikke alene. Og heldigvis, mens du synger din klagesang er det er mange velgere som tenker selv. De ser faktisk at mellom linjene dine – når du klager på at FrP ikke får rettet opp all dårlig rødgrønn politikk – så argumenterer du faktisk svært godt for hvorfor mange flere burde stemme FrP. Prøv da vell, herr Strand.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser