Vi skal bygge En bedre E6 i Helgeland

Det skal investeres over 900 millioner kroner på E6 i Helgeland i 2017. Mer penger kommer i 2018 og årene deretter. Etter tiår med venting og evig planlegging, har regionen endelig fått en regjering som gjør mer enn å planlegge. Nå bygger vi. Og vi gjør det med høyere statlige bevilgninger enn man opprinnelig hadde tenkt. E6 Helgeland Nord får faktisk mer enn 300 millioner kroner i økte statlige bidrag, sammenlignet med hva den rødgrønne regjeringen hadde tenkt å bidra med. Bompengene blir lavere enn opprinnelig planlagt. I praksis betyr det at innbyggere og næringsliv på Helgeland har fått mange hundre millioner kroner i skattelette sammenlignet med om rødgrønn regjering hadde styrt. Med den bakgrunnen er det nesten utrolig at Rana Blad på lederplass forsøker gi inntrykk til leserne at regjeringen og undertegnede ikke bryr seg. Kan jeg også minne om at regjeringen har fått gjennomslag for å bruke en halv milliard kroner til å kutte bompengetakster på en rekke veiprosjekt rundt i landet. Arbeiderpartiet stemte imot i Stortinget. AP ville ikke at bomtakstene skulle reduseres. Jeg er ganske sikker på at Rana Blad ikke har fortalt sine lesere om det.

Jeg ønsker jo bygge mest mulig vei, og denne kraftige satsingen gjør at jeg en rekke ganger har endt opp med å få kjeft fra Arbeiderpartistyrte kommuner rundt omkring i landet. Det er ikke alle partier som ser viktigheten av gode veier. Kanskje det er derfor satsingen på riksveier er mer enn doblet i Nord-Norge med dagens regjering. Så skjer det av og til uheldige ting, som at et prosjekt får kraftig økte kostnader. Vi jobber selvsagt iherdig med slike prosjekter for å finne løsninger. Men la meg understreke – E6 Helgeland har ikke mistet en eneste krone fra staten, slik enkelte rødgrønne politikere gir inntrykk av. Tvert imot, de får mer enn opprinnelig tiltenkt. Men når Stortinget har vedtatt en kostnadsramme for et prosjekt, så må også prosjektet holde seg til de rammene. Derfor leter Statens Vegvesen etter løsninger innenfor kontrakten. Men siden Rana Blad mener man bare kan tilføre enda mer penger, så skulle jeg likt å vite hvilke øvrige prosjekter i regionen de vil skal forsinkes? Eller er Rana Blad nå enig i at man skal øke oljepengebruken? I så fall gleder jeg meg til å se avisen anbefale velgerne å stemme Fremskrittspartiet til høsten.

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser