Bygg landet med optimisme, ikke svartmaling

De siste årene er kommuneøkonomien bedret, kommunenes styringsrett over egne areal er styrket, infrastruktur i distriktene får et løft. Fordi FrP sitter i regjering og er opptatt av levende distriktssamfunn som kan styre seg selv.

Dessverre legger APs ordførere i Gudbrandsdalen opp til unødig konfrontasjon og usikkerhet når de velger svartmale utviklingen. Det er feil at distriktene nedprioriteres og at regjeringen ikke bryr seg. Tvert imot – eksemplene er mange på at regjeringens politikk gir distriktene et løft.

Vi må sikre distrikts Norge rett og mulighet til å utvikle seg på egne premisser. Infrastrukturen i distriktene forfalt sist AP regjerte. Nå vedlikeholdes den. Bevilgningene er mer enn doblet. Under AP ble det lagt ned stort antall skoler og sykehus, den utviklingen er nå bremset kraftig ned. Det rødgrønne digitale klasseskillet fjernes nå. I Finnmark hadde bare 7% tilgang til høyhastighets bredbånd i 2013. Nå er det 82%. innlandet ser vi også en kraftig vekst. Rammebetingelsene for ekom-aktørene er forbedret. Investeringene har skutt i været. De statlige tilskuddene er mer målrettet mot fylkene med dårlig fiberdekning.

I typiske distriktsnæringer er utviklingen positiv. Fastlandseksporten er rekordhøy. Fra skognæringen peker de på regjeringens satsing på tømmerkaier, skogsbilveier og regelverk for kjøretøy. Rekordeksport fra fiskerinæringen. Det blir flere fiskere, ikke færre. Investeringene vokser i landbruket. Matproduksjonen og selvforsyningsgraden blir bedre, og matproduksjonen har aldri vært høyere enn nå. Vekst i fornybar energiproduksjon. Økt tempo i behandling av småkraftsøknader og utbygging. Liberaliseringen av cidersalg gir økte inntekter og vekst for fruktbønder. Turistnæringen blomstrer. Bedre infrastruktur er viktige bidrag. Fastlandseksporten er rekordhøy. Kommuneøkonomien er den beste på rundt 20 år.

Under FrP har kommunene fått større makt til å styre over egne arealer. Det gir rom for positiv næringsutvikling. Der AP i regjering ofte overstyrte kommunale vedtak, så velger vår regjering oftest å støtte kommunenes ønsker. Kommunene har fått større økonomisk handlingsrom. Kommuneøkonomien er den beste på mange tiår. Rekordlavt antall kommuner er under statlig, økonomisk administrasjon. Under FrP får man styre seg selv – økonomisk og arealmessig.

Her er det massevis av tiltak fra regjeringen. Ikke subsidier, men investeringer og regelforenklinger. Slikt skapes bærekraftig næringsliv i distriktene. Ingen bør savne rødgrønn gammeldags distriktspolitikk. Og ingen bør la seg lure av AP ordførere som primært er opptatt av å svartmale.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser