Heier du på pyromanene eller brannvesenet i kampen om bompenger?

Visste du at bevilgningene til veibygging og –vedlikehold har økt med over 10 milliarder kroner siden regjeringsskiftet? Og at bompengeandelen går markert ned? Vi ser på god infrastruktur som en investering for fremtiden, ikke bare en utgift i dag. God infrastruktur styrker næringslivets konkurranseevne, bygger større bo- og arbeidsmarked, bringer oss nærmere hverandre.

Derfor bruker vi i statsbudsjettet for 2018 over ti milliarder kroner mer til veiformål enn da vi kom i regjering. 10.000 millioner kroner mer, bare i 2018. Det er en god vekst på kort tid. Veksten i veisatsingen du ser kommer primært fra økte bevilgninger, ikke økte bompenger slik mange tror. Spesielt merker jeg at en del journalister ikke helt har fått med seg dette. Kanskje fordi man i redaksjonen synes det er kjekkere å minne folk om at FrP ikke har klart å fjerne alle bompengene. 

Regjeringen har fremmet en rekke forslag om bompengekutt. Flertallet har stoppet oss mange ganger. Men vi har også kjempet og vunnet, mange ganger. Mens bompenger finansierte rundt 42 % av nye veiprosjekt i 2013, ligger det i 2018 an til 28 %. Vi har fått flertall for å fjerne bompengegjeld i 8 prosjekt, slik at bomstasjoner er tatt ned lenge før planen. I over 40 prosjekter skal bompengegjelden nå reduseres gjennom økte statlige bevilgninger. Første utbetaling skjedde før jul, andre utbetaling nå i vår. Jeg tviler dog på at du har lest om det noe sted. Slikt er ikke like moro for media å skrive om.

FrP har tatt jobben som brannvesen i et Storting med bompengepyromaner. Vi er i et mindretall, men klarer likevel slokke branner. I media kan du stadig se enkelte representanter fra Arbeiderpartiet, SV, SP og andre bompengeparti som kjefter på FrP fordi det fortsatt er bompenger.  Pyromanene kjefter på brannvesenet fordi det brenner. Hvem heier du på i denne kampen – pyromanene eller brannvesenet.

Storting med bompengepyromaner. Vi er i et mindretall, men klarer likevel slokke branner. I media kan du stadig se enkelte representanter fra Arbeiderpartiet, SV, SP og andre bompengeparti som kjefter på FrP fordi det fortsatt er bompenger. Tenk over det – pyromanene kjefter på brannvesenet fordi det brenner. Hvem heier du på i denne kampen – pyromanene eller brannvesenet?

 

 

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser