No Image

Klimafond og bedrag

February 27, 2012 Ketil 4

SVs klimapolitikk har utgjort en betydelig trussel mot norsk industri. Fabrikker som tillates bygget i utlandet har i praksis vært forbudt i Norge. Både Hydro les mer

No Image

Høytflyvende klimakvoter

November 12, 2010 Ketil 1

Statsmininsteren vil innføre tvungent kjøp av klimakvoter ved flyreiser. Han er misfornøyd med at folk flest ikke kjøper kvotene frivillig. Hvor er de kritiske spørsmålene les mer