No Image

APs kutt i sykelønnen

December 5, 2012 Ketil 1

FrP kutter ikke i ytelsene til dagpenger og sykelønn. AP ser likevel bort fra fakta, og har i flere uker forsøkt å selge inn påstanden les mer

No Image

Tenk nytt om investering i infrastruktur

December 4, 2012 Ketil 1

I dag tilfører staten årlig mange milliarder oljekroner til oppbygging av i olje- og kraftsektoren. Statens investeringer skjer utenfor statsbudsjettet og utenfor «handlingsregelens» begrensninger. Vei les mer