No Image

Tenk nytt om investering i infrastruktur

December 4, 2012 Ketil 1

I dag tilfører staten årlig mange milliarder oljekroner til oppbygging av i olje- og kraftsektoren. Statens investeringer skjer utenfor statsbudsjettet og utenfor «handlingsregelens» begrensninger. Vei les mer

No Image

Oljepenger og SSB

September 26, 2012 Ketil 1

SSB advarer mot at oljefondet er blitt for stort for norsk økonomi. Vi må visst redusere oljepengebruken. Jeg savner noen nyanser. For å gi en les mer