No Image

Budsjettmyte fra Stoltenberg

March 12, 2012 Ketil 0

I Aftenposten 12.03.12 (side 7) hevder Statsminister Stoltenberg at statsbudsjettene reflekterer de samlede utgiftene for staten. Det er viktig fordi det sørger for at det les mer

No Image

Usosial boliglånspolitikk

February 29, 2012 Ketil 0

Finanstilsynet har strammet inn på bankenes mulighet til å fullfinansiere boligkjøp. Endringen rammer de som skal kjøpe sin første bolig, trolig uten noen effekt på les mer

No Image

Klimafond og bedrag

February 27, 2012 Ketil 4

SVs klimapolitikk har utgjort en betydelig trussel mot norsk industri. Fabrikker som tillates bygget i utlandet har i praksis vært forbudt i Norge. Både Hydro les mer