Støtt FrPs kamp mot bompenger

FrPs kamp mot bompenger er vel kjent. I dag vant vi enda et slag. Flere bomprosjekt vil få økte statlige bevilgninger for å redusere takster eller forkorte nedbetalingstid. Man får mulighet til å fjerne bomstasjoner på sideveier, slik at man får et gratis alternativ. I byer kan man redusere eller fjerne rushtidsavgifter. For å nevne noe. Samtidig styrkes kollektivsatsingen ytterligere – den er allerede mangedoblet under dagens regjering.

I media har dette feilaktig blitt fremstilt som en kamp kun mellom FrP og Venstre. Det er misvisende. Kampen er faktisk FrP mot resten. Tenk over hvordan AP, SV, MDG, og andre i opposisjonen latterliggjør, flirer, og lover kamp mot FrP om bomkutt. I Oslo sier byrådet at de er svært skuffet over at FrP vinner frem med kutt i bompenger. Det vil de IKKE ha. Denne saken har avslørt hvordan venstresiden bare har drevet et politisk teater i bompengedebatten. For det er jo ikke få ganger rødgrønne politikere har fått fritt spillerom i media til å kritisere FrP om bompenger. Men nå ser vi at opposisjonen egentlig ønsket bompengene ytterligere opp, ikke ned.

Hadde Venstre gått ut av regjering, så ville nok FrP lettere kunne få synliggjort gjennomslag for bomkutt i regjeringen. Men det ville vært sannsynlig at kuttene ville blitt stoppet i Stortinget, og dermed hadde vi ikke oppnådd noen ting. For det skjedde jo i 2015, da H/FrP la frem bompengereformen. Der var det lagt opp til betydelige bompengekutt. Men AP, SP, SV, MDG, KrF og Venstre stoppet forslaget. Bomkuttene ble annulert. Denne gangen blir bomkuttene stående. FrPs seier er mer solid, fordi vi vet vi har flertall i Stortinget for det.

Jeg er enig når regjeringen selv sier de burde løst dette raskere og med mindre støy. Men ingen burde være overrasket over at partiene er uenige, og at FrP faktisk kjemper for sine standpunkt. Det skjer hele tiden i regjeringen. Forskjellen er at denne gangen skjedde det delvis for åpen scene. Men for alle som så munnhuggeriet i valgduellen mellom Støre og Vedum i går, som husker SP og SV kronikker mot hverandre da de satt i samme regjering, som husker lekkasjer og kniver i ryggen mellom AP, SP og SV som regjeringspartnere – det er faktisk mer bråk på rødgrønn side når de prøver finne sammen. Det er ikke en unnskyldning for at det gikk en kule varmt på borgerlig side denne gangen, men sett det likevel i perspektiv.

Nå er det snart lokalvalg, og du bestemmer hva slags politikere du ønsker skal styre i kommuner og fylkesting. FrP har lykkes med veldig mye av målene våre innen samferdsel. Selv før dagens avtale, har vi klart å øke veibudsjettet med over 15 milliarder kroner, en formidabel vekst på rundt 70%. Vi har klart redusere engangsavgift, årsavgift og omregistreringsavgift. Trafikksikkerheten har blitt betydelig bedre, de siste årene har vi hatt de tryggeste veiene i Europa. Og vedlikeholdsetterslepet går nå gradvis ned, etter å ha økt i mange tiår. Gjennom reformer har vi endret måte Norge bygger vei – resultatene så langt viser kostnadskutt på rundt 20%. Gevinsten for innbyggerne er over 60 milliarder kroner! I en valgkamp hvor alle lover mer penger til gode formål, så burde flere være opptatt av å få mer igjen for pengene. Med FrPs politikk har vi gode resultat! Tenk over det – sammenligner man 2019 mot 2013 (siste rødgrønne år), så har balansen for bilistene blitt forbedret med over 20 milliarder kroner (veibevilgninger i lys av bilavgifter/bompenger).

Så har vi vært ærlige om at det har blitt for lite FrP politikk rundt bompenger. Selv om bilistene i 2019 samlet sett betaler inn mange milliarder kroner mindre i statskassen enn i 2013, så har bompengene rundt byene økt mye det siste året. Valgseieren til venstresiden i 2015 ga flertall til politikere som jobbet intenst for vekst i bomringene, og har dessverre lykkes. Se bare på Oslo og Bergen. Det svir i lommeboken til en del folk. Vi kan dog ikke bli overrasket. I statsbudsjettene har rødgrønn siden konsekvent foreslått økte bilavgifter, økte bompenger og kutt i veibevilgninger.

Derfor har FrP fortsatt å kjempe mot bompengene – hver dag. Dette er jo ikke første slaget, slik enkelte tror. FrP har kjempet og vunnet frem en del ganger allerede, uten at media da har skrevet mye o6m det. Rundt 40 bomprosjekt får økte statlige bevilgninger nå, for å kutte takster eller stenge ned raskere. I 10 prosjekter er bomstasjoner fjernet fordi staten slettet gjelden, inntil 15 år tidligere enn planlagt. Mer av bompengene går til vei, mindre til administrasjon og renter. Bomrabattene har økt. Som regel mot stemmene til opposisjonen.

Og la meg presisere – FrP er imot bompengefinansiering og mener staten bør fullfinansiere veiprosjekt. Det står vi dog alene om, men vi gir ikke opp. Tvert imot – vi forhandler videre og kommer frem til kompromisser. Vårt arbeid har gitt bedre veier, lavere byggekostnad og mindre bompenger enn de øvrige partienes løsninger ville gitt. Nye Veiers portefølje alene har fått en gevinst på over 60 milliarder kroner som følge av FrPs gjennomslag! Derfor stemmer vi til slutt for veiprosjektene som behandles i Stortinget – ikke fordi vi er for bompenger, men fordi løsningene tross alt har blitt mye bedre enn om FrP satt på sidelinjen.

Vær derfor på vakt når AP, SP og andre bompengepartier kritiserer FrP. Det er bare et spill for galleriet, en slags skadefryd for å gjøre alle bompengemotstandere utålmodige og desillusjonerte. Vi kan vise de på valgdagen. FrP lover å fortsette kampen mot bompenger. Nok er Nok. La FrP vinne frem i kampen mot bompenger.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser