Bygge landet

Denne regjeringen skal ikke selge Norge. Vi skal ikke selge våre naturressurser.
Tvert imot, vi skal bygge landet vårt. Jeg skriver dette, fordi Arbeiderpartiet gang på gang forsøker å svartmale med lettvinte påstander om at landet selges. Men merk hvordan de knapt har et eneste eksempel til å underbygge sine påstander. Det er et skremmebilde, og kun det. Det er tvert imot Arbeiderpartiet og Stoltenberg som har solgt landet.

Vi bygger mer vei og jernbane enn noen gang før, og vi vedlikeholder. Vi må ta godt vare på infrastrukturen vi allerede har. Da Arbeiderpartiet styrte rustet infrastrukturen. Nå ruster vi den opp. Det er slutt på rødgrønt forfall.

Vi bygger opp Norge som grønn energi, fordi vi skal leve av våre naturressurser i fremtiden.
Vi bygger ut langt mer fornybar energiproduksjon nå enn under forrige regjering.
Takten er doblet sammenlignet med foregående 25 år. Fordi vi har forbedret rammebetingelsene.

Over 5 TWH ny produksjonskapasitet er under bygging, ja nesten 7 TWH om vi tar med alle delprosjektene på Fosen. Mer strøm i markedet gir økt forsyningssikkerhet, lavere og mer stabile priser. Strømprisen i 2015 var laveste siden årtusenskiftet. Det kommer strømkunder til gode – både husholdninger og næringsliv.

Vi skal satse på vannkraften vår. Vi skal ikke selge den.
Vi skal bidra til at vannkraften brukes til å utvikle industriproduksjon i Norge.
Vi bygger kraftlinjer for å sikre landet mot kraftkriser, som rammet Norge flere ganger under forrige regjering. Og vi sikrer at bonusinntektene fra utenlandskabler tilfaller strømkundene i Norge.

Vi har endret rammebetingelsene som gjør det mer attraktivt å investere i grønne datasentre, i grønn skipsteknologi, i mineralutvinning, i skognæringen- slik at vi kan bygge landet og skape et allsidig og bredt næringsliv.

Vi bruker litt mer av oljeformuen for å styrke infrastruktur, forskning og kunnskap – fordi det øker fremtidig verdiskaping i landet.

Vi skal bygge Norge med norske eiere, ikke utenlandske. Derfor har vi gradvis redusert skattestraffen som norske eiere må betale i konkurranse med utenlandske. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår å øke skatten på norsk næringsliv (3,9 milliarder kroner), og spare alt i utlandet. Jeg tror ikke økt statlig eierskap i Coca Cola og General Motors styrker norske næringsliv.
Vi skal sikre at fellesskapet får sin del av verdiskapingen gjennom skattesystemet og gjennom arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet snakker som om Norge skal gi bort eierskapet og gi opp beskatningsretten. Det er påstander som bare fordummer det offentlige ordskiftet.

Vi skal bygge landet sammen. Ikke bare staten, men alle oss som bor her:
Gjennom en rettferdig effektiv og dyktig stat som fremmer gode og stabile rammebetingelser,
Gjennom kompetente, ansvarlige og nyskapende bedriftseiere, grundere, store og små bedrifter som skaper arbeidsplasser og innovasjon,
Gjennom flinke og selvstendig arbeidsfolk som kan sitt fag.

Når Arbeiderpartiet nå kjører sin kampanje, så kan vi godt snakke litt om hvem som har solgt landet. Etter Arbeiderpartiets definisjon er det AP selv og Stoltenberg-regjeringene som har gjort nettopp det:
– Stoltenberg delprivatiserte Statoil og Telenor.
– Giske solgte Ewos ut av landet, og som deretter ble solgt for det dobbelte.
– Senterpartiet skrøt av å ha solgt 500.000 dekar skog fra Statskog.
– Aksjeposten i Kredittkassen forsvant ut av landet.
– Eierskapet i DNB ble redusert.
– Norsk Medisinaldepot ble solgt ut av landet,
– Eierskaet i Arcus ble redusert, det samme med Olivin
– Det var AP som satte i gang salget av Cermaq og av Entra

Valget i 2017 kommer til å handle om troverdighet, og Arbeiderpartiet har ingen troverdighet på offentlig eierskap når de vingler slik de nå gjør.

Blogglistenhits

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser