AP sviktet vårt arvesølv

I vinter har mange hatt meninger om landets arvesølv i transportsektoren. Spørsmålet er – hva er vårt arvesølv? Biler og togsett kjøpt fra utlandet eller veier og jernbanespor i Norge? For meg er det åpenbart – det er infrastrukturen.

De fleste vet forskjellen på en vei og en buss. Veien er infrastruktur som eies av det offentlige. Og alle vet at busselskap ikke eier veien – den er til bruk for alle busselskap, privatbiler og næringstransport. Tilsvarende eies jernbanesporet av verken NSB eller Flytoget. Det eies av Jernbaneverket, altså staten.

Min påstand er at vi har tatt relativt dårlig vare på vår felles arvesølv. Vi har ikke vedlikeholdt den slik vi burde. I åtte år lot Jonas Gahr Støres parti norsk jernbaneinfrastruktur forfalle. I 2005 var vedlikeholdsetterslepet på ca 9,5 mrd kr. I budsjettforslaget de rødgrønne fremla for 2014 var etterslepet vokst til over 18 mrd kr. I åtte år nedprioriterte AP vedlikehold av norsk samferdselsinfrastruktur – vårt arvesølv. Da er det for så vidt ikke overraskende at Jonas Gahr Støre har strøket på grunnleggende forståelse av norsk infrastruktur. Han har i flere intervju vist at han ikke vet forskjellen på et togsett og et jernbanespor.

Støre sier flytoget er viktig infrastruktur. Feil, jernbanesporene er viktig infrastruktur. Flytoget er et veldrevet transportselskap, med god ledelse og entusiastiske medarbeidere. De har en tidsbegrenset konsesjon og har fått en fortrinnsrett på  jernbanesporet, noe som er en betydelig konkurransefordel. Men de eier ikke infrastruktur.

Fremfor å innrømme hvordan AP sviktet arvesølvet, så forsøker de seg med billige påstander om “salg av Norge”. En ganske så meningsløs påstand. H/FrP-regjeringen er helt tydelig på at staten skal eie jernbane og veiinfrastruktur i Norge. Vi skal bygge OG vedlikeholde. Derfor har vi kraftig økt vedlikeholdssatsingen slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2015, for første gang på mange tiår. Vi bygger landet OG vi vedlikeholder det.

Støre og AP har med sin argumentasjon vist at de ikke har forstått hvordan man best utvikler kollektiv infrastruktur for Oslo-regionen. Det er ikke rene, pene Flytog som løser Oslos daglige rushtidsproblem. Løsningen er en satsing på vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, innkjøp av nye Flirt tog til NSB, og flere avganger for NSBs tog. På alle tre områdene har regjeringen gjort skikkelige løft. Og vi skal ikke la satsingen avspore mens Støre holder interne seminar.

Støre sier Flytoget er viktig for utviklingen av kollektivtrafikk i Oslo. Støre har visst glemt at Flytoget ikke har noen rolle i transport av jobbreisende til/fra Oslo sentrum. Flytoget har en oppgave – rask og god transport av personer til og fra Gardermoen. Folk har ikke lov å ta Flytoget fra Drammen til Oslo, eller fra Oslo til Lillestrøm. Det er NSBs jobb. Og, NSBs togreisende mellom togstasjoner rundt Oslo må akseptere at Flytoget alltid har prioritet med sine reisende til og fra flyplassen. Oslos jobbpendlere kommer ikke med fly til Gardermoen. De bor og jobber i regionen, og er avhengig av en jernbane som fungerer, hver dag.

email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser