AP sviktet vårt arvesølv

I vinter har mange hatt meninger om landets arvesølv i transportsektoren. Spørsmålet er – hva er vårt arvesølv? Biler og togsett kjøpt fra utlandet eller veier og jernbanespor i Norge? For meg er det åpenbart – det er infrastrukturen.

De fleste vet forskjellen på en vei og en buss. Veien er infrastruktur som eies av det offentlige. Og alle vet at busselskap ikke eier veien – den er til bruk for alle busselskap, privatbiler og næringstransport. Tilsvarende eies jernbanesporet av verken NSB eller Flytoget. Det eies av Jernbaneverket, altså staten.

Min påstand er at vi har tatt relativt dårlig vare på vår felles arvesølv. Vi har ikke vedlikeholdt den slik vi burde. I åtte år lot Jonas Gahr Støres parti norsk jernbaneinfrastruktur forfalle. I 2005 var vedlikeholdsetterslepet på ca 9,5 mrd kr. I budsjettforslaget de rødgrønne fremla for 2014 var etterslepet vokst til over 18 mrd kr. I åtte år nedprioriterte AP vedlikehold av norsk samferdselsinfrastruktur – vårt arvesølv. Da er det for så vidt ikke overraskende at Jonas Gahr Støre har strøket på grunnleggende forståelse av norsk infrastruktur. Han har i flere intervju vist at han ikke vet forskjellen på et togsett og et jernbanespor.

Støre sier flytoget er viktig infrastruktur. Feil, jernbanesporene er viktig infrastruktur. Flytoget er et veldrevet transportselskap, med god ledelse og entusiastiske medarbeidere. De har en tidsbegrenset konsesjon og har fått en fortrinnsrett på  jernbanesporet, noe som er en betydelig konkurransefordel. Men de eier ikke infrastruktur.

Fremfor å innrømme hvordan AP sviktet arvesølvet, så forsøker de seg med billige påstander om “salg av Norge”. En ganske så meningsløs påstand. H/FrP-regjeringen er helt tydelig på at staten skal eie jernbane og veiinfrastruktur i Norge. Vi skal bygge OG vedlikeholde. Derfor har vi kraftig økt vedlikeholdssatsingen slik at vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2015, for første gang på mange tiår. Vi bygger landet OG vi vedlikeholder det.

Støre og AP har med sin argumentasjon vist at de ikke har forstått hvordan man best utvikler kollektiv infrastruktur for Oslo-regionen. Det er ikke rene, pene Flytog som løser Oslos daglige rushtidsproblem. Løsningen er en satsing på vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, innkjøp av nye Flirt tog til NSB, og flere avganger for NSBs tog. På alle tre områdene har regjeringen gjort skikkelige løft. Og vi skal ikke la satsingen avspore mens Støre holder interne seminar.

Støre sier Flytoget er viktig for utviklingen av kollektivtrafikk i Oslo. Støre har visst glemt at Flytoget ikke har noen rolle i transport av jobbreisende til/fra Oslo sentrum. Flytoget har en oppgave – rask og god transport av personer til og fra Gardermoen. Folk har ikke lov å ta Flytoget fra Drammen til Oslo, eller fra Oslo til Lillestrøm. Det er NSBs jobb. Og, NSBs togreisende mellom togstasjoner rundt Oslo må akseptere at Flytoget alltid har prioritet med sine reisende til og fra flyplassen. Oslos jobbpendlere kommer ikke med fly til Gardermoen. De bor og jobber i regionen, og er avhengig av en jernbane som fungerer, hver dag.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

12 Comments

 1. Meget bra forklart! Jeg har stor sans for deg og din effektive og fornuftige måte å gjøre ting på, og at du klarer å forklare det også. To ord som slår meg om deg som minister er “effektiv” og “tydelig”! Keep up the good work! 😀

 2. Undrer meg stadig på dette med “salg av Norge” – ser man nærmere på det som ble presentert som et økonomisk rekordresultat for driften av NSB i 2014, så er man jo relativt raskt at selve togdriften går dårligere mens bussdriften har gått noe bedre enn i 2013. Det store, store, positive bidraget til resultatet kommer imidlertid fra eiendomssalg. Fra eiendommer NSB “fikk med seg på lasset” når de gradvis ble omstillet og modernisert, fra et statsforvaltningsselskap. NSB selger altså den gavepakken de fikk med seg fra storsamfunnet…… Det er en praksis som har vært benyttet gjennom mange år. Er ikke dette nettopp salg av Norge?

 3. Arvesølvet er vel den norske elektrisiteten som selges billigere til industrien i utlandet enn til industrien i Norge gjennom kabler til Europa. Og nye kabler skal bygges slik at vi får “gitt bort enda mere av vårt arvesølv til Tyskland. Nå nettopp besluttet Apple å bygge sitt europeiske senter i Danmark. Pris 13 milliarder og massevis av arbeidsplasser. Begrunnelsen for for valg av Danmark var at de fikk kjøpt billigere norsk kraft i Danmark enn i Norge! Ex elavgift, grønne sertifikater mm. Det er en skandale og norsk presse holder kjeft. Det var bare begynnelsen på utarmingen av Norge. Nye kabler er besluttet bygget til Tyskland av elektrisitetsmafiaen. Den eneste fornuftige forklaringen på dette tør jeg ikke nevne. Forklaringen er enten idiotisk eller kriminell.

  • At en overhode tenker tanken på å selge kraftverk, fossefall og annet av fornybar energi er så korttenkt at en mangler ord for å beskrive det. Er det noe en SKAL ha nasjonal råderett over så er det naturressursene. Enten vi snakker fisk, mineraler eller elektrisitet. Dette skal være på norske hender og komme Norge til gode.

 4. Har sansen for Ketil. Det er bra å ha en politiker, som vet hva jobben går ut på.
  Det Ketil nevner, er nevnt siden vei og jernbane kom på banen for 100 år siden.
  Nevnt i mange land, utført av mange land. Så bevisene ligger der ute.
  Dette fungerer.
  Bare synd det skulle ta 100 år, før en som sitter med roret, skulle forstå dette.
  Bra skrevet!!

 5. Slik jeg leser det er det nærings- og fiskeridepartementet som eier Flytoget 100% pr i dag, altså staten. I de siste årene er det tatt ut en halv milliard i utbytte fra selskapet. Bare i 2013 tok “vi” ut 170 mill fra selskapet. Er ikke det greie penger å ha med seg når man skal bygge ut kollektivtrafikken i Oslo? Eller vil vi at kinesiske eiere (den kinesiske stat?)skal nyte godt av disse pengene? Det er vel det som menes med å selge Norge? På samme måte som at Carl I Hagen ville selge Staoils rettigheter på Statfjord i 1975. Det er riktignok lenge siden, men ideologien er den samme. Og jeg mener at den er feil…

   • Interessant sammenligning. Bildet er sannsynligvis fra Stockholm som rundt 1960 hadde det samme antall innbyggere som Oslo har i dag. Det er klart at de måtte ha en infrastruktur allerede da for å ta seg av biltrafikken. Jeg mener å ha sett en lignende størrelse på veiene i Oslo, og jeg mener at Oslo har hatt firefeltsvei rundt byen ganske lenge? Så kommentaren om at vi aldri har fått noe blir vel feil?

 6. Vi må bygge ny motorvei fra Asker og rundt Oslo og avslutte den ved Ryen og nye innfartsveier

 7. Hei Ketil,
  Du representerer partiet vårt på en utmerket måte og du er godt likt av alle mine venner uansett hvilket parti de stemmer på:) Du har alltid inspirert meg og vist meg at fornuftige og logisk harmonerende fremstillinger er mye bedre enn den standard byråkratien vi er så vant med.
  Lykke til videre 🙂
  Mvh
  Pål Andor i Sandnes

Comments are closed.