Full framdrift for ny E16 Arna-Voss

Trygg vei og jernbane. Så enkelt, så vanskelig. Debatten rundt ny E16 Arna-Voss og Vossabane engasjerer mange, forståelig nok. Folks tålmodighet er slutt. Mange har ventet i mange tiår. Man vil bli hørt og sett.

Da Nasjonal transportplan (NTP) ble utarbeidet i 2013, kom min rødgrønne forgjenger til Voss. Ny E16 ble i planen ikke tilgodesett med én krone i perioden frem til 2023. Ikke ny Vossabane heller. Det er muligens derfor en del lokale ordførere og fylkespolitikere innbitt sier man kun skal se fremover, slik at de unngår å måtte forholde seg til sine egne tidligere regjeringspartiers prioriteringer. Og dessverre vikler mang en AP ordfører seg nå inn i et politisk spill hvor de er “skuffet” over at dagens regjering ikke allerede er i gang med å bygge ny vei (som AP i regjering ikke hadde satt av penger til å bygge).

Jeg mener situasjonen er annerledes nå. Vi mener alvor med veisatsingen vår. For første gang på tiår reduserer vi forfallet på veiene våre. Det rassikres, asfalteres, utbedres og bygges nytt som aldri før. Det handler om å prioritere. Budsjettet til Samferdselsdepartementet har økt med om lag 20 milliarder kroner etter regjeringsskiftet, det merkes også på veibudsjettet for Vestlandet.

Det gir rom for å planlegge mer helhetlig, fremskynde og realisere. Regjeringen har besluttet at ny E16/Vossabane skal bygges i ny trasé, primært i tunnel. Statens vegvesen har allerede tatt kontroll på saken, og koordinerer forberedelser og planarbeidet med Jernbaneverket. Enkelte sier prosjektet nå må ut av NTP-prosessen, men de har trolig gått glipp av at prosjektet allerede får penger over statsbudsjettet. Vi har også sagt at vi skal bruke statlig plan, for å sikre god fremdrift. Vi har besluttet å gå rett på reguleringsplan, som vil spare oss for tid når vi hopper over kommunedelplan. Det røde byrådet i Bergen kommune har riktignok protestert på statlig plan, men jeg mener det er riktig for å sikre god fremdrift.

Jeg er nok ikke alene om å være frustrert over at ting tar tid. Ja, det vil gå noen år før spaden kommer i jorden. Det handler ikke om vond vilje, men om at det tar tid å lage byggetegninger for et prosjekt til godt over 10 milliarder kroner. Vi må vite hva vi skal bygge før vi kan legge kontraktene ut i markedet. Men som nevnt – det er allerede gjort flere grep som sikrer at prosessene går raskere enn om vi hadde fulgt ordinære planprosesser. Fullt utbygd vil prosjektet gi firefelts vei mellom Arna og Romslo, og ny tofelts vei videre mot Voss, i tillegg til dobbeltsporet jernbane på hele strekningen. Med dette reduseres reisetiden, transportkapasiteten økes og transportsikkerheten blir bedre. Det er lys i tunnelen, etter tiår med venting.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser