Grav i vei på Helgeland

SolvikOlsen008Det skal bygges mye vei på Helgeland. Det bevilges nesten en milliard kroner til E6 Helgeland i 2017. Hvorfor i all verden hevder da Arbeiderpartiet at regionen er glemt? Er det komiske Ali som leder valgkampen til AP?

E6 er ikke i god nok stand, det skal og må vi fikse. Bilen er en del av hverdagen til folk, det har vi som utgangspunkt når vi tenker samferdsel. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å bruke nesten en milliard kroner til veibygging på E6 på Helgeland. Altså, nesten tusen millioner kroner. Det er veldig lenge siden så mye penger er brukt på veibygging i regionen. Og mer skal det bli i årene fremover.

Jeg blir derfor mildt sagt litt overrasket når Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter og lokale ordførere forteller sine innbyggere at Helgeland er helt glemt. Det er tull og tøys. Kan AP fortelle hvilket år de bevilget mer penger til veibygging på Helgeland? Jeg mener Miljøpartiet De Grønne er de eneste som bør savne APs veisatsing i regionen under rødgrønn regjering. APs klagesang bidrar bare til en ting – skape et negativt bilde av regionen overfor næringsaktører og andre som vurderer å etablere seg der. Det fortjener regionen virkelig ikke. Det burde tvert imot være grunnlag for å snakke positivt om Helgeland og samferdsel. Jeg anbefaler leserne å ta seg en tur på E6 og se selv: Er det nå mer eller mindre veiarbeid enn vanlig?

Da vil ofte AP snu trill rundt. De vil erkjenne at det faktisk skjer mye, men si at de også har hatt planer om å forbedre E6. Det er riktig. Problemet er at planer ikke ble fulgt opp av vedtak og penger. Faktum er at dagens regjering måtte øke veibudsjettet kraftig etter vi overtok regjeringsmakta i 2013. Veibudsjettet AP fremla for 2014 var langt fra stort nok til å planlegge de veiprosjektene som var omtalt i Nasjonal transportplan. I budsjettet var det også et kutt i vedlikeholdsbevilgninger, slik at forfallet på veifronten ville fortsette å øke med Arbeiderpartiets prioriteringer. Med dagens regjering reduserer vi forfallet, ikke bevilgningene. Vedlikeholdssatsingen er tilnærmet fordoblet sammenlignet med APs regjeringstid.

Vi har også redusert omfanget av bompenger i regionen. Ja, det kommer noen nye bomstasjoner. Det er stortingsflertallets ønske. Men det blir nå færre bomstasjoner og totalt sett lavere takster enn rødgrønn regjering hadde i sine urealiserte planer. Vi kunne fått til ytterligere kutt i bompenger dersom Stortinget hadde støttet regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2016. Men både AP og SP bidro til at Stortinget stoppet regjeringens planlagte bompengekutt, dessverre. Og AP har allerede varslet at det er helt uaktuelt å støtte regjeringens foreslåtte bompengekutt for 2017. APs kritikk henger ikke sammen med APs politikk.

Jeg har merket meg at AP ikke vil snakke om sine manglende resultater fra rødgrønn regjering. I stedet påstår de nå at deres satsing for Nord-Norge hele tiden var ment å starte først etter 2013. Tror de virkelig på det selv? Glem ikke at det faktisk lå inne planer om utbedringer av E6 mens de rødgrønne styrte. Men det kom ikke penger. Det minner meg om at AP i 1962 la frem stortingsmelding om en Nasjonal motorveiplan. I dag – 54 år senere, har AP fortsatt til gode å gjennomføre planen sin.

Så har vi utvilsomt fått to utfordringer. Begge må vi løse, men det krever samarbeid og innsats. Den største er kostnadsoverskridelser. Prosjektet er blitt dyrere enn opprinnelig vedtatt. Det må vi håndtere. Jeg tar imot alle konstruktive innspill til løsninger om hvordan prosjektet kan gjøres billigere slik at vi får fikset hele veistrekningen. Vi skal bevilge akkurat så mye penger som vi hele tiden har planlagt, og det er feil når AP gir inntrykk av at vi tar bort mye penger fra prosjektet. Samtidig må vi få pengene til å rekke lenger.

Den andre utfordringen er regelverk og praktisering av offentlige anskaffelser. Jeg er ikke tilfreds med at det har blitt så mye konflikt rundt anbudet for Helgeland Sør, hvor formaliteter rundt postadresse ender i rettsvesenet. Slik kan vi ikke ha det, og viser hvor viktig det er at vi får tatt i bruk elektronisk/digital innlevering av anbud. Der skal vi ta tak. Og samtidig kan folk flest på Helgeland glede seg over at det nå investeres i vei som aldri før.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser